08/12/2022

Ongewenste zwangerschappen, donorconceptie, zoeken naar biologische familie en adoptie zijn thema’s die veel mensen raken. Fiom is expert op deze onderwerpen én biedt informatie aan, gebaseerd op onderzoek én praktijkervaringen. Zowel professionals als mensen die te maken krijgen met een van bovenstaande thema's kunnen bij Fiom terecht. Vandaag lanceert Fiom haar nieuwe huisstijl, die aansluit bij de ontwikkelingen die de organisatie de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.  

Illustraties die passen bij het thema Zoeken naar Familie

Van hulpverleningsorganisatie naar expertisecentrum 

Fiom bestaat al bijna 100 jaar en is ontstaan om zorg te bieden aan onbedoeld zwangere vrouwen en hun naasten. Fiom heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld naar een hoogwaardig expertisecentrum op diverse levensbepalende thema's, waar onderzoek gecombineerd met ervaringen uit de praktijk, aan de basis liggen. Fiom werkt dan ook veel samen met ervaringsdeskundigen, andere organisaties en stichtingen.  

Adoptievoorzieningen onderdeel van Fiom

Stichting Adoptievoorzieningen is sinds 2019 onderdeel van Fiom. Dit programma verzorgt de voorlichting, zodat aspirant-adoptieouders een weloverwogen keuze kunnen maken voor het adopteren van een kindje. Ook begeleidt Fiom adoptiekinderen en -ouders na het adoptietraject. Denk aan workshops op het gebied van trauma en hechting.  

Weloverwogen keuzes maken én weten waar je vandaan komt

Beide ontwikkelingen zijn aanleiding geweest voor een nieuwe huisstijl met de kernboodschap “Omdat je er niet alleen voor staat”. “Dat is de paraplu boven onze thema’s, vertelt Ellen Giepmans, directeur bij Fiom. “Fiom heeft zich in razendsnel tempo ontwikkeld de afgelopen jaren. We zijn nu een expertisecentrum waar onderzoek aan de basis ligt van betrouwbare informatie en kennis. Door een luisterend oor te bieden zonder oordeel, informatie te bieden en taboes te doorbreken, maken we bovendien hét verschil voor mensen die zich vaak kwetsbaar voelen. Vervelende opmerkingen vanuit de omgeving, onbegrip of niet durven praten over bijvoorbeeld een abortus of donorconceptie, maken situaties voor veel mensen onnodig moeilijk. Fiom maakt zich hard voor het recht om te weten waar je vandaan komt en voor het maken van een weloverwogen keuze bij ongewenste zwangerschappen.”  

Spreekwolk met daarin: Omdat je er niet alleen voor staat