Missie en visie

Fiom heeft een missie en visie, waarin staat wat we willen betekenen als organisatie en waar we in de toekomst heen willen. Onze uitgangspunten met betrekking tot ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen lichten dit verder toe.

Missie

Fiom wil bevorderen dat elke ongewenst zwangere vrouw een vrije, weloverwogen keuze kan maken die past bij haar leven, bij haar waarden en toekomst. Fiom wil iedereen de mogelijkheid bieden om op zoek te gaan naar biologische familie en afstammingsinformatie, omdat iedereen het recht heeft om te weten van wie hij of zij afstamt.

Visie

Fiom streeft ernaar om op het gebied van ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen als specialist en ambassadeur van meerwaarde te zijn voor iedereen die met deze thema’s te maken krijgt.

We staan bekend om onze specialistische kennis op deze thema’s van waaruit wij toegankelijke en kwalitatieve informatie verschaffen, hulp en dienstverlening op maat leveren. Samenwerking met (inter)nationale professionals en een focus op innovatie  leiden tot  kruisbestuiving en voortdurende ontwikkeling van kennis en ervaring.

Uitgangspunten 

  • Feitelijke en neutrale kennis over de mogelijkheden bij een ongewenste zwangerschap zorgt ervoor dat iedere vrouw die ongewenst zwanger is, zelf een weloverwogen besluit kan nemen over het wel of niet uitdragen van haar zwangerschap. het nemen van een dergelijk besluit vermindert de kans op psychosociale problemen in een later stadium.
  • Ieder mens heeft het recht om te weten van wie hij of zij afstamt. Deze informatie dient vanaf de geboorte van ieder kind te worden vastgelegd en traceerbaar te zijn. deze gegevens helpt een mens om zich positief te kunnen ontwikkelen.
  • Hoewel ieder individu het recht heeft op eigen keuzes, stimuleert Fiom hen om in verbinding te blijven met de directe omgeving.
  • Betrouwbare, toegankelijke en adequate informatie is wezenlijk voor het maken van keuzes, voor het beantwoorden van vragen rondom ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen. Fiom ontwikkelt, verzamelt en stelt deze kennis beschikbaar.
  • Gezondheidswinst en lagere kosten zijn te behalen wanneer taboes worden doorbroken rondom ongewenste zwangerschap. Hetzelfde geldt voor het vervullen van een kinderwens via een donor waarbij afstammingsgegevens bekend zijn.
  • Samenwerkingsverbanden met hulpverleners, verspreid over het land, en (inter)nationale partners maken het mogelijk om kwalitatief goede kennis en dienstverlening op maat beschikbaar te stellen.
  • Door op een laagdrempelige, flexibele en heldere wijze transparant te zijn in wat, hoe en waarom we dit doen en daarnaast zichtbaar te zijn als expert en ambassadeur, bieden we meerwaarde voor iedereen die te maken krijgt met de thema's ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen.