Bedrijfsinformatie

Kamer van Koophandel

Stichting Fiom staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 41084814.

Rekeningnummer

Het rekeningnummer van Fiom is NL72 ABNA 0460 0938 35

Algemene inkoopvoorwaarden

Download de algemene inkoopvoorwaarden (PDF)

Algemene leveringsvoorwaarden

Download de algemene leveringsvoorwaarden (PDF)

Cookieverklaring

Lees onze Cookieverklaring

Privacyverklaring, klachtenregeling en disclaimer

Lees onze privacyverklaring, klachtenregeling en disclaimer