ANBI

Fiom is door de Belastingdienst aangewezen als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). Dit houdt in dat giften aan Fiom zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Algemeen

  • Statutaire naam: Stichting Fiom
  • RSIN / Fiscaal nummer: 802417036
  • ANBI-status: Ja

Missie

Zie Missie en Visie

Doelstelling

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  1. het oprichten en in stand houden van een centraal bureau en het aanwenden van alle mogelijkheden waaronder het onderhouden van verschillende websites, die het doel van de stichting kunnen bevorderen;
  2. het instellen of doen instellen van onderzoeken in verband met individuele moeilijkheden van sociale, juridische, psychologische en financiële aard;
  3. het geven en het doen geven van voorlichting en bemiddeling, zowel met betrekking tot sociale voorzieningen en wettelijke maatregelen als anderszins;
  4. het onderhouden van contact en het bevorderen van samenwerking met: alle Nederlandse overheidsorganen, organisaties en personen, en het bureau van ISS International Social Service; die kunnen bijdragen tot bevorderen van het doel;
  5. het verlenen van financiële bijdragen aan het Algemeen Secretariaat van International Social Service;
  6. alle andere wettige middelen.

Jaarverslag

Bekijk de jaarverslagen van Fiom.

Financiële verantwoording

Bekijk de financiële verantwoording over 2021.

Raad van Toezicht

Samenstelling Raad van Toezicht

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: Ja
Toelichting vergoeding bestuur: Leden van de Raad van Toezicht ontvangen per vergadering een vacatiebeloning van €65; Aantal vergaderingen per jaar: 6.

Beloningsbeleid medewerkers: Medewerkers vallen onder de CAO welzijn & maatschappelijke dienstverlening en worden dienovereenkomstig bezoldigd.