ANBI

Fiom is door de Belastingdienst aangewezen als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). Dit houdt in dat giften aan Fiom zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Algemeen

 • Statutaire naam: Stichting Fiom
 • RSIN / Fiscaal nummer: 802417036
 • ANBI-status: Ja

Missie

Zie Missie en Visie

Doelstelling

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. het oprichten en in stand houden van een centraal bureau en het aanwenden van alle mogelijkheden waaronder het onderhouden van verschillende websites, die het doel van de stichting kunnen bevorderen;
 2. het instellen of doen instellen van onderzoeken in verband met individuele moeilijkheden van sociale, juridische, psychologische en financiële aard;
 3. het geven en het doen geven van voorlichting en bemiddeling, zowel met betrekking tot sociale voorzieningen en wettelijke maatregelen als anderszins;
 4. het onderhouden van contact en het bevorderen van samenwerking met: alle Nederlandse overheidsorganen, organisaties en personen, en het bureau van ISS International Social Service; die kunnen bijdragen tot bevorderen van het doel;
 5. het verlenen van financiële bijdragen aan het Algemeen Secretariaat van International Social Service;
 6. alle andere wettige middelen.

Documenten

Raad van Toezicht

Samenstelling Raad van Toezicht:

 • Drs. G.H.E. Mevis, voorzitter
 • mr. M.J.I. Assink
 • Drs. R.G.M. Havekes-Menting
 • Prof. dr. F.A.M.A. Koenraadt
 • S.M.J. Verhagen

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: Ja
Toelichting vergoeding bestuur: Leden van de Raad van Toezicht ontvangen per vergadering een vacatiebeloning van €65; Aantal vergaderingen per jaar: 4.

Beloningsbeleid medewerkers: Medewerkers vallen onder de CAO welzijn & maatschappelijke dienstverlening en worden dienovereenkomstig bezoldigd.