Vacature Voorzitter klachtencommissie en Lid klachtencommissie

Even voorstellen…

Fiom is het expertisecentrum op het gebied van ongewenste zwangerschap, afstand & adoptie en verwantschapsvragen. Uitgangspunt van het werken bij Fiom is het zelfbeschikkingsrecht van ongewenst zwangere vrouwen en het recht van een kind om te weten waar hij of zij vandaan komt en om op te groeien met behoud van eigen identiteit. Fiom biedt informatie en hulp bij ongewenste zwangerschap, nazorg op het gebied van adoptie en begeleidt mensen bij hun zoektocht naar biologische familie in binnen- en buitenland. Daarnaast beheren we de KID-DNA Databank die een match tussen een donorkind en een anonieme donor mogelijk maakt. Dit alles doen we met ongeveer 80 gedreven medewerkers vanuit onze kantoren in ’s-Hertogenbosch en Houten.

 

We zijn per direct op zoek naar een:

Voorzitter klachtencommissie & Lid klachtencommissie

 

Klachtenregeling Fiom

Het kan zijn dat er klachten ontstaan betreffende onze dienstverlening. Deze klachten neemt Fiom serieus. Allereerst streeft Fiom er naar de klacht alsnog om te buigen naar hetgeen gewenst was. Voorts wordt de klacht gezien als leerzame feedback voor alle betrokkenen. Aandacht voor klachten van cliënten moet een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de geleverde hulp- of dienstverlening, producten of aan de bedrijfsvoering. Iedereen die gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt van de dienstverlening van Fiom en daarover niet tevredenheid was, kan een klacht indienen. Fiom heeft binnen haar kwaliteitsbeleid een klachtenregeling voor cliënten en een klachtenregeling voor cursisten vastgelegd. De centrale gedachte achter de regelingen is dat het er niet om gaat wie gelijk heeft. Er is een probleem ontstaan en bekeken moet worden of en hoe dit naar beider tevredenheid kan worden opgelost. Allereerst wordt er intern met de klager naar een oplossing gezocht. Mocht dit niet lukken, dan kan de klager de klacht voorgeleggen aan de externe klachtencommissie. De klachtencommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden die zowel in hun oordeelsvorming als positie onafhankelijk zijn van Fiom. De klachtenregelingen voor cliënten en cursisten is te vinden op onze website.

Wat ga je doen?

  • Je hoort, en communiceert waar nodig direct met een cliënt of cursist die ontevreden is over de producten of diensten betreffende dienstverlening van Fiom, waaronder alsook (een) betreffende medewerker(s) toe behoort/behoren.  
  • Je beoordeelt samen met de andere leden van de klachtencommissie of je de klacht terecht acht en ontvankelijk verklaart, en of deze klacht door Fiom naar wens is afgehandeld.  
  • Vervolgens verbind je aan dit oordeel een niet-bindend advies, inclusief eventuele aanbevelingen aan Fiom.  

Wat neem je mee?

We streven naar diversiteit binnen de klachtencommissie en zoeken daarom leden met diverse achtergronden, zoals een gedragskundige, een ethicus en een jurist/AVG-deskundige, waarbij juridische kennis en ervaring van belang is. Je herkent je in het onderstaande:

  • Ruime werkervaring in de geestelijke gezondheidszorg
  • Je voelt je betrokken bij de thematiek en de werkvelden binnen Fiom
  • Je bent solidair met de missie van Fiom en ondersteunt haar neutrale opstelling
  • Je bent integer met een groot maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel, ook voor de cliënt/cursist/klager/medewerker en een onafhankelijke opstelling  
  • Je bent bereid om naar vermogen deel te nemen aan de sessies op het moment dat er een klacht bij Fiom binnenkomt  
  • Je bent flexibel en snel beschikbaar isop het moment dat er een klacht bij Fiom binnenkomt.
  • Je hebt ervaring met ethische kwesties.

Gevraagde tijdsinvestering

Een inschatting van tijdbesteding kunnen we niet geven, omdat dit afhankelijk is van het aantal klachten en de complexiteit van een klacht. Het aantal klachten is wisselend te noemen en ligt op een gemiddelde van twee klachten per jaar.

Wij bieden

Een interessante en leerzame functie in een voor onze organisatie, onze cliënten en cursisten belangrijke commissie. Je draagt indirect bij aan het vergroten van de kwaliteit van de diensten en producten van onze medewerkers ten behoeve van onze cliënten en cursisten. Je wordt omgeven door een positief ingesteld, bevlogen, hardwerkend team dat solidariteit hoog in het vaandel heeft staan en open staat voor leerprocessen. Voor je werkzaamheden geven wij in het geval er een klacht binnenkomt een vergoeding van € 65,- per dagdeel. Ook reiskosten woon-werk worden vergoed. Tijdens je werkzaamheden voor de klachtencommissie ben je verzekerd tegen ongevallen, bestuurders- en bedrijfsaansprakelijkheidsrisico’s.

Informatie en sollicitatie

Heb je interesse in deze rol? Stuur dan uiterlijk 30 januari 2022 je cv en motivatiebrief naar vacatures@fiom.nl. Voor eventuele vragen over de inhoud van deze vrijwilligersfunctie kun je vanaf 10 januari 2022 bellen met Ellen Giepmans, directeur-bestuurder Fiom, via 088-126 49 00. Gesprekken met de huidige voorzitter, een lid van de klachtencommissie en met de directeur-bestuurder zullen plaatsvinden in de week van 31 januari 2022. Leden en plaatsvervangers worden benoemd door de directeur-bestuurder voor een periode van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd voor een aansluitende periode van vier jaar.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.