Onderzoeksstage Nederlandse afstandsdossiers in beeld

Fiom is het kenniscentrum op het gebied van ongewenste zwangerschap, afstand & adoptie en verwantschapsvragen. We bieden informatie en hulp bij ongewenste zwangerschap, voorlichting, voorbereiding en nazorg op het gebied van adoptie en begeleiden mensen bij hun zoektocht naar biologische familie in binnen- en buitenland. Daarnaast beheren we de KID-DNA Databank die een match tussen een donorkind en een anonieme donor mogelijk maakt. Dit alles doen we met ongeveer 70 gedreven medewerkers vanuit onze kantoren in ’s-Hertogenbosch en Houten.

Betrouwbare, toegankelijke en adequate informatie is wezenlijk voor het maken van keuzes en voor het beantwoorden van vragen rondom ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen. Fiom ontwikkelt, verzamelt en stelt deze kennis beschikbaar.   

Achtergrondinformatie onderzoeksstage 

Vrouwen die in het verleden hun kind hebben afgestaan ter adoptie kunnen inzage in hun afstandsdossier opvragen via Fiom. Dit dossier bevat informatie over de procedure die de afstandsmoeder heeft doorlopen en de overwegingen die zij had tot het afstaan. Indien het dossier bijgehouden werd door de instelling waar het kind geboren is, staat er soms ook informatie in over de eerste maanden van het leven van het kind. 

Fiom bezit afstandsdossiers van de afstandsmoeders waar een Fiom hulpverlener bij betrokken is geweest. Daarnaast beheert Fiom de afstandsdossiers van moederhuizen Valkenhorst (voorheen Moederheil genoemd) en kaarten van de Vroedvrouwschool. In Nederland zijn de dossiers vanaf 1956 bijgehouden. De moederhuizen waar vrouwen hun kind in het verleden hebben afgestaan zijn in sommige gevallen niet meer vindbaar. Hierdoor zijn de afstandsdossiers van deze vrouwen verloren geraakt. De afstandsmoeder is eigenaar van het afstandsdossier; haar bezit is dus niet goed bewaard gebleven. Daarnaast heeft dit als gevolg dat geadopteerde kinderen het afstandsdossier niet kunnen opvragen. Zij hebben daarom geen toegang meer tot hun afstammingsinformatie.  

Stageopdracht 

Tijdens de stage doe je onderzoek naar de moederhuizen die Nederland sinds 1956 heeft gekend. Je brengt alle moederhuizen in kaart en bekijkt in welke periode zij actief zijn geweest. Je zoekt uit of er sprake is geweest van fusies, afscheidingen of samenwerkingen tussen moederhuizen. Hierbij ligt de focus met name op de kanalen waar langs de kinderen (en eventueel ook de moeders) soms werden overgeplaatst. Het doel hiervan is om uit te zoeken op welke manier afstandsdossiers kwijtgeraakt kunnen zijn. Welke weg hebben de dossiers afgelegd? Hoe kan het dat dossiers niet meer beschikbaar, of vernietigd zijn? En is er een manier om verloren dossiers te vinden en in te zien?  

Tijdens deze stage draag je bij aan het verbeteren van de mogelijkheid tot dossierinzage van afstandsmoeders en geadopteerde kinderen. Per moederhuis/archief breng je mogelijke knelpunten en problemen in kaart. Je focust je hierbij op 1) de veiligheid van opslag van de dossiers, 2) de doorzoekbaarheid en betrouwbaarheid van de inventaris, en 3) inzagemogelijkheden, procedures en kosten.  

Wij zoeken:

  • Je volgt een relevante opleiding (bijvoorbeeld sociale en culturele geschiedenis, (cultureel) erfgoed of archivering.  
  • Je bent geïnteresseerd in vraagstukken over adoptie en afstammingsinformatie.   
  • Je hebt ervaring met en/of interesse in archivering.  
  • Je werkt precies en bent in staat om overzicht te houden. Je bent gedreven om belangrijke informatie boven tafel te krijgen.  

Wij bieden:  

  • Onderzoek dichtbij de praktijk.
  • Wekelijkse begeleiding door een onderzoeker en een case-worker van Fiom.
  • De mogelijkheid om de stage (deels) online uit te voeren.   
  • Een stagevergoeding van €100 bruto per maand. 

Stageperiode

Januari/februari tot juni 2021 voor drie dagen per week. Andere stageperiode in overleg mogelijk.  

Solliciteren 

Je kunt je cv en motivatie uiterlijk zondag 1 november 2020 sturen naar onderzoek@fiom.nl. Voor vragen over de stageplek kun je terecht bij Sophie Bolt.

E-mail: onderzoek@fiom.nl
Telefoonnummer: 088 126 49 59