Onderzoeksstage 'Interlandelijke adoptie'

Fiom is specialist op het gebied van ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen. Wij bieden informatie en hulp bij vraagstukken omtrent ongewenste zwangerschap, afstand doen van een kind en verwerking van een abortus. Daarnaast helpt Fiom mensen bij een zoektocht naar biologische familie in binnen- en buitenland. De opgedane kennis wordt gedeeld met onze doelgroepen en professionals via de website, trainingen en advies. Uitgangspunt in al het werk van Fiom is de keuzevrijheid van ongewenst zwangere vrouwen en het recht op afstammingsgegevens.

Betrouwbare, toegankelijke en adequate informatie is wezenlijk voor het maken van keuzes, voor het beantwoorden van vragen rondom ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen. Fiom ontwikkelt, verzamelt en stelt deze kennis beschikbaar.

Achtergrond stage 

Sinds 1998 maakt Fiom deel uit van het netwerk van International Social Service (ISS), vertegenwoordigd in zo’n 80 landen. Fiom maakt gebruik van dit netwerk om biologische familie voor cliënten te zoeken in het buitenland. Daarnaast probeert Fiom in overige landen mogelijkheden te vinden om toch op zoek te kunnen naar personen. Zo’n 40 à 50 zoekacties per jaar zijn
adoptiegerelateerd. Deze verzoeken zijn afkomstig van geadopteerden in Nederland en van biologische familie in het buitenland. In 2017 en 2018 zijn steeds meer frauduleuze zaken en misstanden rondom adoptie in herkomstlanden aan het licht gekomen. Fiom wil nagaan of in de door haar behandelde zoekacties ook aanwijzingen voor fraude tijdens de adoptie zijn te vinden. Zoekdossiers van Fiom worden 10 jaar na sluiting vernietigd. Doordat Fiom al enkele jaren geen zoekmogelijkheden meer heeft in een aantal landen waar veel adoptiekinderen vandaan zijn gekomen, is het van belang dat dit onderzoek nu plaatsvindt, voordat deze dossiers vernietigd worden.

Doel stage

Een bijdrage leveren aan het optimaliseren van onze dienstverlening en kenniscollectie door het verrichtten van een dossieronderzoek naar zoekacties voor interlandelijk geadopteerden.

Stageopdracht 

Het onderzoeksproject richt zich op de zoekacties die Fiom/ISS de afgelopen tien jaar heeft uitgevoerd voor interlandelijk geadopteerden. Allereerst zijn we geïnteresseerd in algemene statistieken; hoeveel zoekacties hebben er in elk land plaatsgevonden en welk percentage van deze zoekacties is geslaagd. En wanneer zoekacties niet slaagden of voortijdig zijn afgebroken, welke redenen lagen daaraan ten grondslag? Daarnaast willen we onderzoeken of er een relatie is tussen het slagingspercentage van zoekacties en eventuele frauduleuze praktijken ten tijde van de adopties. Ook hopen we meer zicht te 
krijgen op bepaalde organisaties of personen die bij mogelijke fraude betrokken zijn geweest. De dossiers van de afgelopen tien jaar zijn deels op papier en deels digitaal in te zien. Op basis van het dossieronderzoek en contact met personen met kennis over adoptie in verschillende landen lever je een bijdrage aan het Fiom kenniscentrum op gebied van afstammingsvragen zodat vragen van interlandelijk geadopteerden beter beantwoord kunnen worden.

Wie ben jij? 

 •  Je volgt een master bij een relevante opleiding (bijv: geschiedenis, criminologie, pedagogiek, culturele antropologie, sociologie, of psychologie)
 • Je bent geïnteresseerd in verwantschapsvragen
 • Kennis van adoptie(literatuur) is een pré
 • Engelse taal beheers je goed (met name in schrift)
 • Je bent analytisch sterk, sociaalvaardig, schrijfvaardig en toont initiatief
 • Affiniteit en ervaring met dossieronderzoek en SPSS is een pré
 • Je bent drie dagen per week beschikbaar

Wij bieden

 • Wetenschappelijk onderzoek dichtbij de praktijk
 • Begeleiding door een onderzoeker van Fiom
 • Een gezellige werkplek op onze locatie in ’s-Hertogenbosch
 • Een stagevergoeding van € 100 per maand

Stageperiode

Februari - juni 2020

Solliciteren

Je kunt je CV en motivatie uiterlijk zondag 20 oktober 2019 sturen naar Truus Groot. Ook voor vragen over de stageplek kun je met haar contact opnemen.
Email : tgroot@fiom.nl
Tel : 088-1264922