Onderzoeksstage 'Afstand ter adoptie en vondelingen internationaal'

Fiom is de specialist op het gebied van ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen. Wij bieden informatie en hulp bij vraagstukken omtrent ongewenste zwangerschap, afstand doen van een kind en verwerking van een abortus. Daarnaast helpt Fiom mensen bij een zoektocht naar biologische familie in binnen- en buitenland. De opgedane kennis wordt gedeeld met onze doelgroepen en professionals via de website, trainingen en advies. Uitgangspunt in al het werk van Fiom is de keuzevrijheid van ongewenst zwangere vrouwen en het recht op afstammingsgegevens.

Betrouwbare, toegankelijke en adequate informatie is wezenlijk voor het maken van keuzes, voor het beantwoorden van vragen rondom ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen. Fiom ontwikkelt, verzamelt en stelt deze kennis beschikbaar

Achtergrond stage 

In 2017 heeft Fiom een inventariserend onderzoek gedaan naar het beleid rondom afstand ter adoptie en vondelingen in de ons omringende landen. Ook de stand van zaken rond anoniem bevallen en vondelingen is daarin meegenomen. Het inventariserend onderzoek laat zien hoe Frankrijk, VlaamsBelgië, Duitsland en Engeland hun beleid rondom afstand ter adoptie hebben geregeld. De analyse geeft een uitgebreid beeld van beleid en praktijk in deze landen. De resultaten zijn online te lezen.

Stageopdracht

Het veld is sterk in ontwikkeling en na drie jaar is het tijd voor een update van de informatie. Je voert een onderzoek uit naar veranderingen in beleid rond afstand ter adoptie en vondelingen in Frankrijk, Vlaams-België, Duitsland en Engeland. Je maakt hierbij gebruik van de contacten die Fiom in deze landen heeft. Daarnaast breid je de inventarisatie uit met informatie over beleid en praktijk ten aanzien van afstand ter adoptie en vondelingen in de Verenigde Staten. Als afronding maak je een overzicht van overeenkomsten en verschillen en een Fiom-nieuwsbrief met de meest opvallende zaken uit de analyse.

Wie ben jij?

  • Je volgt een master bij een relevante opleiding (bijv: geschiedenis, pedagogiek, culturele antropologie, sociologie, of psychologie)
  • Je bent geïnteresseerd in onbedoelde zwangerschap, afstand ter adoptie en vondelingen
  • Kennis van adoptie(literatuur) is een pré
  • Engelse taal beheers je goed (met name in schrift), Frans en Duits zijn een pré
  • Je bent analytisch sterk, sociaalvaardig, schrijfvaardig en toont initiatief
  • Je bent drie dagen per week beschikbaar, waarvan twee dagen per week op locatie

Wij bieden:

  • Wetenschappelijk onderzoek dichtbij de praktijk
  • Begeleiding door een onderzoeker van Fiom
  • Een gezellige werkplek op onze locatie in ’s Hertogenbosch
  • Een stagevergoeding van € 100 per maand

Stageperiode

Februari - juni 2020

Solliciteren

Je kunt je CV en motivatie uiterlijk zondag 20 oktober 2019 sturen naar Astrid Werdmuller. Ook voor vragen over de stageplek kun je met haar contact opnemen.
Email: awerdmuller@fiom.nl
Tel : 088-1264955