Zuid-Koreaans onderzoek geadopteerden en adoptieouders

30/08/2018 -
Categorie: Geadopteerd

Op 12 en 13 juli 2018 ontving Fiom twee onderzoekers uit Zuid-Korea. In opdracht van het Ministerie voor Gezondheid en Welzijn doen zij onderzoek onder Koreaans geadopteerde tieners en hun ouders. Het doel is te achterhalen wat de behoefte aan adoptienazorg bij deze groep is en hoe de Koreaanse overheid in deze behoefte kan voorzien. 

Fijne sfeer

Met hulp van Wereldkinderen en Arierang vonden we 4 geadopteerden, 5 adoptieouders en 4 professionals bereid om zich te laten interviewen. De sfeer tijdens de individuele interviews en het groepsgesprek was positief. Aan het eind van het groepsgesprek van de ouders was buiten de kamer goed te merken dat de deelnemers met plezier deelnamen. Dit tot hilariteit van de wachtende tieners. De onderzoekers hadden Koreaanse lekkernijen voor bij de koffie en thee meegenomen en alle deelnemers kregen een typisch Zuid-Koreaans cadeau. De onderzoekers vertelden na afloop dat ze erg blij waren met alle medewerking van de ‘wonderful’ ouders en geadopteerden. 

Voortzetting onderzoek 

Het onderzoek wordt de komende maanden voortgezet met behulp van online vragenlijsten. De wens uit Korea is dat zoveel mogelijk uit Korea geadopteerde tieners en adoptieouders (van tieners of van volwassen geadopteerden) deze lijsten invullen. We brengen ze daarom graag nog eens onder de aandacht:

Begin 2019 worden de resultaten van het onderzoek verwacht. 

Koreaans-Geadopteerden-geinterviewd-in-opdracht-koreaanse-overheid-Fiom

Meer weten?