Zoektocht naar biologische familie van wezenlijk belang

zoektocht biologische familie
23/03/2017 -

Uitkomsten 2.5 jaar onderzoek 

Jaarlijks gaan circa 400 mensen via Fiom op zoek naar hun biologische familie. Verwanten met wie het contact verloren is gegaan of waar nooit (bewust) contact mee is geweest. Om een beeld te krijgen wat een zoekactie voor deze mensen betekent, is Fiom in 2014 gestart met het uitzetten van vragenlijsten. In 2,5 jaar tijd (van juli 2014 tot en met december 2016) hebben 721 mensen deze vragenlijst ingevuld (respons 72,7%). De uitkomsten zijn nu bekend gemaakt in een artikel.

Duidelijk is dat een zoekactie voor deze groep mensen van wezenlijk belang is. Op de vraag ‘Hoe belangrijk is deze zoekactie voor jou?’ wordt gemiddeld een 8,8 (op een tienpuntsschaal) gescoord. De meeste mensen zijn al jaren (53%) tot zelfs hun hele leven (32%) met de zoekvraag bezig voordat een zoekactie daadwerkelijk start. De verwachtingen van een zoekactie zijn dan ook hoog te noemen: 83% van de ondervraagden denkt dat de zoekactie iets in hun leven zal veranderen, waarbij 66% verwacht dat het effect zal hebben op hoe tevreden of gelukkig men zich voelt.

Bestaan van een verwante

Afhankelijk van of de zoekactie adoptiegerelateerd (A) is of niet (NA), is men op zoek naar (het bestaan van) een halfbroer of -zus (62% bij A en 44% bij NA). Ook wordt er naar de biologische moeder of vader gezocht (55% resp. 51% bij A en 8% resp. 47% bij NA). Ruim een kwart (26% bij A) is op zoek naar medische informatie, terwijl dit aandeel bij NA afneemt van 18% in 2014, naar 14% in 2015 tot 7% in 2016.

Ontmoeting

Een ruime meerderheid (66% bij A en 57% bij NA) hoopt op een ontmoeting met de gezochte, de helft (52% bij A en 49% bij NA) wil persoonlijk contact en bijna een kwart (22% bij A en 24% bij NA) wenst een band op de kunnen bouwen met de gezochte. 

Mocht een zoekactie ‘succesvol’ (de gezochte, of familie ervan wordt (levend) gevonden) zijn, dan leidt dit vaak tot euforie maar ook tot spanning en onzekerheid. Uit jarenlange ervaring weet Fiom dat het echte werk dán eigenlijk pas gaat beginnen. 

Meer weten

Lees het volledige artikel Zoeken naar familie
Kenniscollectie