Ziekenhuis hoeft identiteit donor K34 niet vrij te geven

rechtszaak
24/03/2021 -
Categorie: Donorconceptie

Rijnstate is niet verplicht om gegevens van donor K-34 bekend te maken aan Maria. De rechter oordeelt dat een belangenafweging nodig is tussen de belangen van Maria en haar moeder en de belangen van donor K-34. Aangezien de donor geen partij is in deze rechtszaak kan de rechtbank geen belangenafweging maken. De wetgever is nu aan zet.

Rechtszaak Maria

Maria is een donorkind en vindt dat ze recht heeft om te weten wie haar biologische vader is omdat haar moeder destijds koos voor een B-donor. Maria spande een rechtszaak aan tegen Rijnstate. Deze vond plaats op 25 januari 2021. 

Uitspraak Rechtbank

Op 24 maart 2021 oordeelde de rechter dat Rijnstate de persoonsidentificerende gegevens van de donor niet aan Maria en haar moeder hoeft te verstrekken. De rechter geeft aan dat Maria in beginsel wel recht heeft op deze gegevens. De gegevens kunnen echter pas aan haar worden verstrekt als er een belangenafweging plaatsgevonden heeft tussen haar belangen en die van de donor. Omdat de donor geen partij is in deze rechtszaak kan de rechtbank geen belangenafweging maken. Zijn kant van het verhaal is niet gehoord in deze rechtszaak.

De rechter noemt dat de wetgever er bij het maken van de wet onvoldoende rekening mee heeft gehouden dat B-donoren zouden switchen naar A-donorschap. De rechter geeft ook aan dat er geen reden te bedenken is waarom kinderen die voor 1 juni 2004 met zaad van een bekende donor zijn verwekt, de belangenafweging wordt onthouden. Nu de rechtbank deze belangenafweging niet kan verrichten, zal de wet moeten worden gewijzigd om alsnog een belangenafweging mogelijk te maken.

Wet donorgegevens Kunstmatige bevruchting (Wdkb)

De Wdkb biedt op dit moment een achterdeur voor donoren die vóór de wetswijziging in 2004 als B-donor gedoneerd hebben. Bij invoering van de wet werd door sommige klinieken de mogelijkheid aan donoren gegeven om zich met terugwerkende kracht anoniem te maken. In een kamerbrief gaf minister de Jonge van VWS al aan dat het switchen van B- naar A-donor niet past bij de geest van de Wdkb. De Jonge gaf aan dat hij de uitspraken in lopende rechtszaken hierover wil afwachten voor eventuele vervolgstappen. 

Teleurstelling

Zowel de rechter als Rijnstate begrijpen dat deze uitspraak erg teleurstellend is voor Maria en haar moeder. Rijnstate geeft aan klem te zitten tussen het belang van de donor om anoniem te blijven en het belang van Maria om te weten wie haar biologische vader is.

Rechtszaak tegen MC Kinderwens en SDKB

Onlangs vond er nog een rechtszaak plaats over B naar A donoren, tegen MC Kinderwens en de SDKB. De uitspraak in deze rechtszaak wordt op 2 juni verwacht.

Meer lezen:

Rijnstate ziekenhuis hoeft identiteit zaaddonor niet bekend te maken –NOS
Maria krijgt niet te weten wie haar donorvader is – De Gelderlander
Donorzaak K34 | Rechtbank Gelderland: De wetgever is aan zet | SAP-advocaat Mark de Hek