Zet jonge moeders in hun kracht

10/06/2013 -
Categorie: Jong ouderschap

Jonge ouders kunnen vaak wel wat hulp gebruiken. Nu de overheid zich terugtrekt, zijn ze meer op elkaar aangewezen. Myrthe van der Zwaag (24) ontwikkelde een methode waarmee ze hun eigen kracht ontdekken.

Het was tijdens een hoorcollege van haar studie sociaal-pedagogische hulpverlening aan Stenden Hogeschool dat Myrthe van der Zwaag uit Sneek hoorde over de centra voor jeugd en gezin. "Ik dacht meteen: dat is mijn doelgroep. Het gezin is voor mij de hoeksteen van de samenleving. Als daar een probleem ontstaat, raakt dat de hele samenleving.''

Toen Anneke Kramer een presentatie hield over de werkwijze van het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders had Myrthe haar afstudeeronderwerp te pakken. In dit centrum, met twee vestigingen in Leeuwarden en een in Heerenveen, kunnen jonge ouders tot 23 jaar sinds 2009 terecht voor praktische vragen, ontmoeting en activiteiten.

De vraag die de jonge pedagoge zich stelde, was: hoe kun je ervoor zorgen dat jonge ouders meer een beroep doen op hun eigen netwerk en vrijwilligers in plaats van op instellingen en de overheid? "Ik wilde ze een handvat aanreiken waardoor ze in hun eigen kracht komen te staan, ze ontdekken: ik kan dit zelf organiseren.''

Myrthe interviewde medewerkers, sprak jonge ouders en hield enquêtes. De uitkomst: ouders willen hun hulp best zelf organiseren maar wisten niet hoe. Het werd de studente duidelijk dat de jonge ouders, veelal meiden van begin twintig, vooral behoefte hebben aan praktische steun, bijvoorbeeld bij een verhuizing, en aan manieren om voordelig aan spullen te komen. "Dan hebben ze bijvoorbeeld via Marktplaats een bedje gekocht, maar weten ze niet hoe ze dat thuis kunnen krijgen.''

"We verwachten snel dat mensen zelfredzaam zijn, maar bij jonge ouders is dat niet zo vanzelfsprekend'', vertelt Anneke Kramer die Myrthe begeleidde.

Veel begint bij bewustwording. Kramer: "Veel jonge ouders roepen: ik heb geen netwerk. Dus zijn we begonnen met de vraag: wie staat er in je mobiele telefoon?'' / Belangrijk onderdeel van haar onderzoek was het bewust maken van de jonge ouders.

Myrthe ontwierp een flyer waarop schematisch staat aangegeven welke stappen jonge ouders kunnen nemen om de hulp te krijgen die ze nodig hebben. Probeer het eerst bij familie, vrienden, buren of het ontmoetingscentrum, dan bij vrijwilligers, bijvoorbeeld van de stichting Present. Pas als dat allemaal niet lukt, komt professionele hulp in beeld.

De opzet om de jonge moeders en vaders 'in hun kracht te zetten' lijkt te slagen. Gevraagd naar een voorbeeld vertelt Myrthe over een meisje dat vanuit een dorp naar Leeuwarden verhuisde, met kind. "Ze kende hier niemand, de vader was uit beeld en ze had geen contact meer met haar familie.''

De jonge moeder kwam via het Friesland College bij het ontmoetingscentrum terecht. Ze leerde andere moeders kennen met wie ze ervaringen en spullen uitwisselde en schoof aan bij activiteiten zoals kookles. Zo bouwde ze haar eigen netwerk op. Inmiddels heeft ze haar mbo-diploma gehaald en vertelt ze andere moeders hoe belangrijk het is om je school af te maken.

"En ze komt nog steeds en is nu een steun voor anderen. Zo helpt ze een andere moeder door haar kind naar school te brengen'', vertelt Myrthe enthousiast.

Sinds de flyers worden uitgedeeld, verwijzen het ontmoetingscentrum en aanverwante instellingen als Welzijn Centraal en Fiom minder door naar Jeugdzorg. "Door het onderzoek van Myrthe zijn professionals zich bewuster geworden van de mogelijkheid om eerst het eigen netwerk in beeld te brengen'', verklaart Anneke Kramer.

In 2012 kreeg het ontmoetingscentrum bijna tweehonderd jonge ouders over de vloer. Myrthe: "Ze passen op elkaar kinderen, wisselen spullen uit, doen boodschappen voor elkaar.''

Dat ze zelf geen kinderen heeft, heeft de 24-jarige kersverse hulpverleenster niet als een belemmering ervaren. "Je moet geen houding aannemen van: ik ga je wel even vertellen hoe het moet. Door heel goed naar ze te luisteren, laten ze je wel toe, juist omdat ik van dezelfde leeftijd ben.''

Haar onderzoek zit erop, maar haar werk niet. Myrthe heeft zo'n goede indruk gemaakt dat ze vanaf september een werkervaringsplek heeft in het ontmoetingscentrum voor jonge ouders in Heerenveen.

Een paar weken geleden hoorde Myrthe tot haar verrassing dat ze was genomineerd voor een LC Award. Heel mooi vond ze dat. "Niet alleen voor mezelf, maar ook voor het ontmoetingscentrum voor jonge ouders.''

 

Bron: Ines Jonker - Leeuwarder courant (28 mei 2013)