Zembla besteedt aandacht aan misstanden adoptiewereld

adoptiewereld uitzending Zembla Fiom
17/05/2017 -

Zembla besteedt vanavond in haar uitzending aandacht aan de misstanden in de adoptiewereld. Zij richt zich op adopties uit Sri Lanka. Fiom heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van adoptie gerelateerde zoekacties in het buitenland, onder meer Sri Lanka. Ook wij concluderen dat tijdens veel zoekacties blijkt dat het verhaal achter de adoptie niet altijd precies overeenkomt met wat destijds (20 tot 40 jaar geleden) aan de Nederlandse vergunninghouder en adoptieouders is verteld. Onze ervaring is dat hier verschillende redenen voor zijn. Elke adoptie heeft een andere achtergrond.

In sommige gevallen hebben biologische ouders er zelf voor gekozen onjuiste informatie te verstrekken aan het kindertehuis of de adoptie instantie in het betreffende land. Ongewenst zwanger zijn (en afstand doen van een kind) was vaak een groot taboe. Moeders (ouders) wilden niet dat bekend werd dat zij een kind ter adoptie hadden afgestaan. In andere dossiers zien we dat de adoptie bemiddelingsinstantie, in het land van herkomst, aan deze geheimhouding meegewerkt heeft door onjuiste adressen op de documenten te vermelden. Dit bleken, tijdens zoekacties, vaak adressen te zijn die bij de bemiddelingsinstantie hoorden (waar bijvoorbeeld een kantoor of kindertehuis gevestigd was). Of de overige gegevens in het dossier dan wel correct zijn, is voor Fiom haast nooit na te gaan. Het eerste aanknopingspunt in een zoekactie is meestal het adres van destijds. Als dat niet klopt, is het erg moeilijk om toch familie te vinden.

Van ‘willen afstaan’ is bijna nooit sprake

Veelal geven biologische moeders, wanneer wij hen vinden, aan dat ze hun kind zelf niet wilden afstaan. Dit is uiteraard op verschillende wijzen te interpreteren. Er zijn maar weinig moeders die zonder reden kiezen om hun kind af te staan: van ‘willen’ is derhalve bijna nooit sprake. In de meeste gevallen zullen moeders gedwongen zijn door omstandigheden (armoede, angst voor eerwraak of problemen met de gezondheid) en/of hun familie. Er zijn echter ook vrouwen die aangeven dat hun kind hen is afgenomen of door een kindertehuis is afgestaan ter interlandelijke adoptie. Dit alles buiten hun medeweten of toestemming.

Beheer dossiers Stichting Flash

Sinds enkele jaren beheert Fiom het adoptie archief van Stichting Flash. Inzage in een dossier van Flash is mogelijk bij Fiom. Enkele van deze dossiers zijn inmiddels ter inzage opgevraagd door geadopteerden. De opgevraagde dossiers bevatten maar weinig informatie. De informatie die wel in het dossier zit, is meestal niet de informatie waar de geadopteerde naar op zoek is. Aangezien het aantal opgevraagde dossiers (20 - 30) maar een klein deel van het totale aantal van 2.431 dossiers is, is het voor Fiom onmogelijk te zeggen of alle dossiers zo minimaal zijn. Er zijn verschillende bronnen waar geadopteerden informatie over hun adoptie kunnen vinden.
Sinds vorig jaar heeft Fiom geen correspondent meer in Sri Lanka dus zijn zoekacties daar via ons niet meer mogelijk.

Land van herkomst

Eind 2016 heeft de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in haar advies een beroep op de Nederlandse overheid gedaan om de focus te verleggen op het ondersteunen van de opbouw en uitbouw van het jeugdbeschermingssysteem in het land van herkomst. Zij adviseert te stoppen met het adopteren van kinderen uit het buitenland. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Dijkhoff dat 'Nederland moet niet stoppen met het adopteren van kinderen uit het buitenland, maar de zorgvuldigheid en kwaliteit van de adoptieprocedure moet verbeteren'

Fiom hoopt dat de huidige vergunninghouders zich bewust zijn van de vragen die geadopteerden hebben met betrekking tot hun afkomst. Zodat deze informatie terug te vinden is in het adoptiedossier op het moment dat de geadopteerde hiernaar op zoek gaat. Pas dan kan elk geadopteerd kind verzekerd zijn van juiste afstammingsinformatie.

Meer weten

Dijkhoff: stelsel interlandelijke adoptie verbeteren (nieuwsbericht Fiom)
Website Zembla
Inzage dossiers Flash (bij Fiom)
Zoeken in het buitenland