Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

Fiom Scriptieprijs
02/07/2020 -

In 2004 is in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb) inwerking getreden. Het doel van de Wdkb is het waarborgen van het recht van een kind dat ontstaan is uit donorsemen, donoreicellen of donorembryo’s om vanaf 16 jaar de identiteit van zijn donor te leren kennen. In 2019 werd de Wdkb voor de tweede keer geëvalueerd. De aanbevelingen uit dit rapport en het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen uit 2017 geven input voor aanpassingen van de wet. Het concept wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting’ staat nu open voor internetconsultatie. Organisaties en burgers kunnen tot 28 juli 2020 op dit concept wetsvoorstel reageren. 

Wettelijk regeling registratie maximumaantal verwekkingen per donor

Er komt een maximum van 12 gezinnen per donor. Dit aantal zal op landelijk niveau gemonitord worden via een centraal registratiesysteem. Het aantal van 12 gezinnen is een wettelijke maximum. Indien de donor een lager aantal gezinnen wenst, kan hij dit aangeven. In de consultatieversie komt uitgebreid aan bod hoe deze procedure in de praktijk eruit ziet en hoe de overgangsregeling naar het aangepaste aantal eruitziet.

Wettelijke regeling om halfbroers- en halfzussen met elkaar in contact te brengen

In het kader van het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen is de toezegging gedaan dat in de Wdkb een regeling opgenomen wordt om donorkinderen vanaf 16 jaar onderling met elkaar in contact te brengen als zij dit wensen. Verstrekking van deze gegevens staat los van de verstrekking van persoonsidentificerende gegevens van de donor.

Donorkind in het bestuur van de SDKB

Om de betrokkenheid van donorkinderen bij de uitvoering van de Wdkb te vergroten zal een donorkind deel gaan uitmaken van het bestuur van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting.

Adviescommissie zwaarwegende belangen

Er wordt een adviescommissie opgesteld met als taak om in het geval dat een donor niet instemt met de verstrekking van zijn persoonsidentificerende gegevens, de zwaarwegende belangen te beoordelen die de donor dan opvoert. De adviescommissie geeft advies aan het bestuur en deze zal beslissen of de persoonsidentificerende gegevens van de donor wel of niet aan het donorkind moeten worden verstrekt. Deze zaken gaan begin 2021 spelen als donorkinderen verwekt na invoering van de Wdkb de leeftijd van 16 jaar bereiken. In de adviescommissie zullen onder andere leden zitten die het perspectief van donorkinderen en donoren vertegenwoordigen.

Meer over deze en overige punten kun je lezen in het wetsvoorstel. Fiom is een reactie aan het voorbereiden. Je kunt de reacties lezen op de website van de overheid.

Meer lezen

Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

Tweede evaluatie wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

Actieplan ter ondersteuning van donorkinderen