Wie is donor 605? Donorkinderen eisen via rechtbank persoonsgegevens

rechtszaak
11/03/2021 -
Categorie: Donorconceptie

Op vrijdag 5 maart 2021 behandelde rechtbank Den Haag de civiele zaak van vijf donorkinderen tegen Medisch Centrum Kinderwens (MCK) en Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (SDKB). De vijf donorkinderen zijn voor 2004 verwekt met hulp van dezelfde B-donor. Toen deze donorkinderen na hun 16e jaar persoonsidentificerende informatie van de donor opvroegen, bleek hij zijn status gewijzigd te hebben naar anoniem. Via de rechter hopen de donorkinderen alsnog achter de persoonsgegevens van de donor te komen. 

De rechtszaak begint met een emotioneel pleidooi van twee donorkinderen en twee moeders. In hun eigen woorden vertellen ze over wat deze situatie betekent voor hun leven. Zo geeft één van de donorkinderen aan: “Ik ben geboren in 2001, sinds het moment dat ik het kon begrijpen, wist ik al dat ik een donorkind was, mijn moeder heeft het mij gelijk verteld. Ook heeft zij gezegd dat ik kon weten wie hij was, als ik 16 zou worden, dat hebben de artsen uit de kliniek haar verteld en ze koos daarom ook voor een B-donor.” De ouders van deze donorkinderen hebben destijds bewust gekozen voor een B-donor met het idee dat de kinderen vanaf 16 jaar persoonsidentificerende gegevens van de donor op mogen vragen. Dit gegeven hebben de ouders ook meegenomen in de opvoeding van de kinderen; straks als je 16 jaar bent, kun je gegevens van de donor opvragen. De donor heeft echter gekozen om zijn status achteraf te veranderen en anoniem te blijven. Hierdoor krijgen deze donorkinderen geen antwoord op de vraag: “Wie is donor 605?”

Het MCK en de SDKB geven aan met de rug tegen de muur te staan zolang de donor zelf niet instemt met het bekend maken van zijn gegevens. In de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb) is geen overgangsregeling opgenomen voor B-donoren van vóór 2004 wat betekent dat er geen wetgeving is waarop teruggevallen kan worden.

Een vergelijkbare situatie speelt bij donorkind Maria die eerder deze maand naar de rechter stapte. De B-donor waar haar moeder destijds voor gekozen had, veranderde zijn status ook naar anoniem. Later in maart wordt de uitspraak in deze zaak verwacht. 

Gevolgen rechtszaken

Als reactie op de Tweede evaluatie Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb) geeft minister Hugo de Jonge aan dat het switchen van B-donoren naar anonimiteit niet past bij de geest van de Wdkb. Afhankelijk van de rechtelijke uitspraken is de minister bereid om een wetswijziging in gang te zetten.
Voor zover bekend zijn er in ieder geval 18 kinderen verwekt met het zaad van donor 605.
De rechtbank doet op 2 juni uitspraak.

Meer lezen:

Donorkind Sheridaa (17) klaagt zaadbank aan om vader te leren kennen – RTL nieuws 
Waarom mogen Sherida en Sophie niet weten hoe hun donorvader heet? – De Volkskrant
Vijf donorkinderen stappen naar de rechter: 'Ik wil weten van wie ik afstam' - Margaretha Coornstra