Werkconferentie Afstand ter adoptie

Vrouw op strand
11/02/2016 -

Fiom organiseert op donderdag 26 mei van 10.00 uur tot 16.00 uur de werkconferentie ‘Afstand ter Adoptie’. Professionals worden tijdens deze werkconferentie middels presentaties en deelsessies geïnformeerd en delen hun kennis en ervaring.

Afstand doen van je kind is een zware beslissing, met ingrijpende gevolgen voor moeder, vader en kind. Als een zwangere vrouw overweegt om haar kind na de geboorte af te staan, volgt een intensief traject. Hierbij zijn verschillende professionals betrokken.

Binnen het veld van afstand ter adoptie spelen diverse vragen en ontwikkelingen

Zo zijn er door de transitie Jeugdzorg nieuwe partijen betrokken bij afstand ter adoptie en verschuift de rol van de vader. Verder brengt begeleiding van vluchtelingen met een voornemen tot afstand specifieke vragen met zich mee.

De werkconferentie geeft o.a. zicht op wie er afstand doen, hoe vaak het voor komt en de (on)mogelijkheden in de begeleiding van getraumatiseerde vrouwen bij afstand.

Interesse? Bekijk de pagina over de werkconferentie voor meer informatie en aanmelding