Welkomstwoord Conferentie Recht op Roots

Welkomstwoord Rineke van Kessel  Conferentie Recht op Roots_Fiom
20/11/2014 -

In het programmaboekje van de Conferentie afstammingsvragen 2014, Recht op Roots schreef directeur/bestuurder Rineke van Kessel onderstaand welkomstwoord.

"Vandaag is het precies 25 jaar geleden dat het internationaal verdrag inzake de Rechten van het Kind werd getekend. Artikel 8 van dit verdrag geeft aan dat een kind het recht heeft om zijn identiteit te behouden zoals nationaliteit, naam en familiebanden.

Vragen over afstamming zijn aan de orde bij adoptie, moderne voortplantingstechnieken, zoekacties naar familie en bij dossiervorming en -inzage. Snelle ontwikkelingen zorgen voor nieuwe dilemma's in wetenschap, politiek, wetgeving, ethiek en rechtspraak.

Het afstaan van een kind ter adoptie, kinderen in pleegzorg, alleenstaand ouderschap of een zwangerschap door een buitenechtelijke relatie kunnen ertoe leiden dat bloedverwanten elkaar niet kennen of uit het oog verliezen. Met het groeiend aantal zwangerschappen via eicel-/zaadcel-/embryodonatie al dan niet met behulp van draagmoeders, neemt ook het aantal afstammingsvragen toe van mensen die op deze manier zijn verwekt.

Voor allen is het toegang hebben tot afstammingsinformatie belangrijk. Het biedt hen de mogelijkheid om zélf keuzes te maken. Ga ik zoeken naar mijn afstammingsinformatie? Ga ik een zoekactie starten en wil ik dan ook contact?

Mensen hebben verschillende redenen om te zoeken naar (informatie over) bloedverwanten. De motivatie om te zoeken ligt meestal op het vlak van identiteitsvorming (van wie heb ik toch die eigenschappen?), rouwverwerking (waarom ben ik afgestaan?) en medische vragen (ben ik erfelijk belast?).

Het recht op afstammingsinformatie is een belangrijk uitgangspunt voor Fiom en lijkt actueler dan ooit. Recentelijk zijn verschillende Fiom-thema's - vondelingen, donorkinderen en de Fiom KID-DNA databank - prominent in het nieuws geweest. Hieruit blijkt dat in de samenleving de aandacht voor afstammingsvragen volop leeft.

Clienten én professionals kunnen bij Fiom terecht met vragen over afstamming. Bijvoorbeeld voor het starten van een zoekactie of voor kennis over het effect van afstammingsvragen op iemands leven.

We willen op de conferentie Recht op Roots het thema afstammingsvragen vanuit verschillende invalshoeken belichten. Zichtbaar en voelbaar maken wat het betekent om te leven met vragen over afstamming. Laten zien wat voor invloed onbeantwoorde afstammingsvragen hebben op iemands leven en identiteit. Het is een gevarieerd programma geworden waarvan we hopen dat het u kan helpen in uw dagelijkse werkpraktijk. Of dat nu een client contact betreft, het maken van beleid, wetgeving of ethische afwegingen; afstammingsvragen zijn overal."