En we noemen hem: donor, vader, papa?

Geen vader
19/07/2017 -

Openheid over afstamming bij donorconceptie is niet altijd eenvoudig. Want hoe vertel je aan je kind hoe hij of zij is verwekt en welk taalgebruik past dan bij jou en je kind? In het artikel ‘Een spermadonor is geen vader. Noem hem dan ook niet zo’ in het NRC (17 juli jl.) vertelt moeder Eva Bouman over haar ervaring. Daarbij is goed te lezen wat voor een zoektocht het kan zijn om passende woorden te vinden en dat ‘taal’ geladen is met betekenis, normering en emotie.

‘Vader’

Het gebruiken van het woord ‘vader’, wanneer de donor wordt bedoeld, kan voor (jonge) kinderen verwarrend zijn. Een donor heeft een eigen specifieke positie bij donorconceptie die anders is dan de juridische vader of moeder, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse opvoeding. Door zijn genetische verwantschap maakt een donor deel uit van het afstammingsverhaal van het kind; meestal heeft hij geen rol als ouder en maakt geen deel uit van het gezin. De donor is afwezig (fysiek) én aanwezig (mentaal en emotioneel).

Taalgebruik

Ouders kunnen het woord ‘donor’ te klinisch vinden en een woord als ‘donorvader’ of ‘donorpappa’ kan een brug vormen om met een kind te praten over donorconceptie. Wat telt: hoe meer zelfvertrouwen een ouder heeft bij het vertellen, hoe groter de kans dat een kind geen beladen boodschap mee krijgt. Oefenen kan zeker helpen.

Kleine kinderen worden groot

Een opgroeiend donorkind kan meer willen weten over de donor en kan na het zestiende levensjaar contact met hem zoeken waarmee een nieuwe situatie ontstaat in het leven van alle betrokkenen. Het (volwassen) donorkind en de donor kunnen een (vorm van) ouder-kind relatie ontwikkelen als zij dat wensen.

Voor Fiom is openheid over afstamming belangrijk. In de Fiom uitgave ‘Beginnen bij het begin, ouders en kinderen in gesprek over donorconceptie’  is informatie te vinden van ouders, kinderen (met aparte hoofdstukken voor verschillende leeftijdsgroepen) en donoren. Er wordt ook aandacht besteed aan taalgebruik en de verschillende fasen in taalgebruik naarmate kinderen opgroeien.

Meer weten

Een spermadonor is geen vader. Noem hem dan ook niet zo. (NRC, 17-07-2017)
Beginnen bij het begin
Kenniscollectie KID-DNA Databank
KID-DNA Databank