Waardevolle kennisdeling over donorconceptie bij internationale ESHRE workshop

Sophie presenteert op EHSRE onderzoek naar ervaringen van donorkinderen met groepsontmoetingen

Op 7 en 8 februari 2020 vond in Leuven de ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) workshop ‘Moving on from individual connections to networks: new challenges in donor conception’ plaats. Hier waren ruim 100 experts uit 25 landen aanwezig om kennis en ervaringen uit te wisselen rondom het thema donorconceptie.

In verschillende presentaties werd onder andere gesproken over hoe netwerken en familierelaties rondom personen verwekt door donorconceptie steeds uitgebreider worden door internet en internationale DNA-databanken. Wat het betekent voor een donorkind om deel uit te maken van een groep aan elkaar verwante donorkinderen. En dat niet alleen donorkinderen geconfronteerd worden met uitbreiding van hun netwerk, maar dat ook geldt voor het netwerk van eicel- en spermadonoren. Daarnaast kwam aan bod hoe Nederland, Zwitserland en Engeland systemen opzetten om donoren, donorkinderen en halfverwanten met elkaar in contact te brengen. 

Astrid Indekeu spreek bij ESHRE over counseling in verschillende fases van donorconceptieNamens Fiom spraken Sophie Bolt en Astrid Indekeu. Sophie Bolt sprak over het lopende onderzoek naar ervaringen van donorkinderen met groepsontmoetingen. Astrid Indekeu ging in op de counseling in de verschillende fases van donorconceptie, vanaf counseling voor de wensouders in de kliniek tot aan de behoefte aan counseling na een match met biologische verwanten. Donoren, donorkinderen en hun ouders hebben behoefte aan persoonlijk advies en counseling op maat waarin het gehele netwerk betrokken wordt en beschikbaar is gedurende het gehele traject.

Astrid Indekeu schreef hierover ook een blog

We kijken terug op twee succesvolle dagen waarin we waardevolle kennis en ervaringen hebben gedeeld met experts uit verschillende landen. We kunnen concluderen dat via internet en internationale databanken mensen elkaar steeds sneller vinden en de anonimiteit verdwijnt. Goede begeleiding voor zowel donoren als donorkinderen en de omringende netwerken is hierbij belangrijk. Fiom gebruikt de opgehaalde informatie om begeleiding en beleid op het gebied van donorconceptie verder te ontwikkelen.