VWS op werkbezoek bij Fiom

Angelique Berg VWS werkbezoek Fiom
04/04/2017 -

Het ministerie van VWS is op werkbezoek geweest bij Fiom in Den Bosch. Aanleiding voor de afspraak was de discussie over de vondelingenkamers in de Tweede Kamer. Het ministerie wil graag onze input. Aanwezig vanuit het ministerie waren Directeur-generaal Angelique Berg en haar adviseurs. We hebben onze gasten bijgepraat over onze hulp op maat bij ongewenste zwangerschappen, afstand ter adoptie, vondelingenkamers en afstammingsgegevens.

Belangrijkste onderwerpen waar over gesproken is: 

  • Het beschikbaar stellen van een laagdrempelige keuzehulp in een zo vroeg mogelijk stadium van de zwangerschap. Hiervoor dient de financiering van neutrale keuzehulp en nazorg bij ongewenste zwangerschap in Nederland weer gecentraliseerd te worden.
  • Het instellen van een gratis 24-uurs telefoonlijn, waar zwangere vrouwen in nood zich anoniem kunnen melden voor directe professionele hulp.
  • Het vergroten van de bekendheid met de huidige mogelijkheden tot vroegtijdige, veilige hulp en bevallen onder geheimhouding (en zodra het wettelijk mogelijk is over bevallen onder pseudoniem) door middel van een gemeentelijke en landelijke campagne.
  • Het wettelijk mogelijk maken van bevallen onder pseudoniem. En daarbij te onderzoeken wat de voor-en nadelen zijn om dit in elk ziekenhuis in Nederland mogelijk te maken.
  • Het treffen van een voorziening bij deze wettelijke regeling (bevallen onder pseudoniem) zodat zeker is dat het kind op de hoogte is van de situatie en het - vanaf een vastgestelde leeftijd - zijn afstammingsgegevens in een centraal register kan achterhalen.

Meer weten

Kenniscollectie vondelingen
Nieuwsbericht Fiom-site ‘Bevallen onder pseudoniem mogelijk maken’