Voormalig gynaecoloog Jos Beek gebruikte eigen sperma bij vruchtbaarheidsbehandelingen

Informatie donorschap gynaecoloog Jos Beek
01/02/2022 -
Categorie: KID-DNA Databank

De Leidse gynaecoloog Jos Beek heeft vanaf de jaren 70 tot midden jaren 80 bij vruchtbaarheidsbehandelingen meerdere kinderen verwekt met zijn eigen sperma. Alrijne Ziekenhuis is in juni 2021 benaderd door enkele donorkinderen die aangaven af te stammen van Jos Beek. Via internationale DNA-databanken was vastgesteld dat zij verwant waren aan een van de wettige kinderen van de inmiddels overleden gynaecoloog Jos Beek. Beek was arts in het voormalig Elisabeth ziekenhuis, een van de voorgangers van Alrijne. De arts heeft zijn eigen sperma gebruikt voor inseminatie van wensmoeders. De kinderen en hun ouders waren hier niet van op de hoogte, voor zover nu bekend is.

Alrijne en Fiom hebben contact met de donorkinderen, wettige kinderen en ouders die nu bekend zijn en die daar behoefte aan hebben. Wij brengen dit bericht in overleg met hen naar buiten. 

Reactie Alrijne 

Peter Jue, Raad van Bestuur Alrijne Ziekenhuis: “We zijn hier enorm van geschrokken. Zoiets heeft natuurlijk flinke impact op de betrokken ouders en kinderen. We zijn direct in gesprek gegaan met de kinderen en ouders die dat wilden, om te luisteren en onze medewerking toe te zeggen. Wij erkennen de situatie waarin zij terecht zijn gekomen en willen zoveel mogelijk doen om informatie boven tafel te krijgen. De manier waarop deze arts destijds heeft gehandeld is onacceptabel.” 

In de jaren dat deze arts werkzaam was bestond er nauwelijks regelgeving rondom fertiliteitstrajecten. Het vakgebied was nog in ontwikkeling. Alrijne benadrukt dat de situatie inmiddels volledig anders is. Alrijne werkt volgens landelijke protocollen en op een vaste en zorgvuldige manier. De werkwijze wordt regelmatig gecontroleerd via audits. Alrijne gebruikt al jaren geen donorzaad meer bij fertiliteitstrajecten. 

Onderzoek door onafhankelijke commissie 

Het is niet bekend hoeveel patiënten gynaecoloog Jos Beek heeft behandeld. Om zorgvuldig uit te zoeken wat er precies is gebeurd, laat Alrijne een onafhankelijke commissie onderzoek doen. Deze is begin januari gestart, onder voorzitterschap van prof. dr. Didi Braat, emeritus hoogleraar Obstetrie en Gynaecologie, alsmede Voortplantingsgeneeskunde aan het Radboudumc UMC. 

Het doel van het onderzoek is zoveel mogelijk informatie van uit de betreffende periode te achterhalen en op een rijtje te zetten. Wat is er gebeurd en onder welke omstandigheden heeft dit plaatsgevonden? De uitkomsten van het onderzoek zijn naar verwachting in de zomer van 2022 beschikbaar. Het onderzoek gebeurt in afstemming met de betrokken kinderen en ouders. 

Ben je behandeld door of vermoed je af te stammen van dr. Jos Beek? 

Als je vanaf de jaren 70 tot midden jaren 80 in het Elisabethziekenhuis door dr. Jos Beek behandeld bent, bestaat de kans dat hierbij het sperma van de arts is gebruikt. Jij of je kind kan contact opnemen met Alrijne Ziekenhuis. Jouw kind kan zich ook inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank (gratis) of in een internationale DNA-databank om een mogelijk verwantschap met dr. Beek te onderzoeken. De resultaten van het DNA-onderzoek communiceert Fiom met het ingeschreven donorkind. 

Voor vragen over de Fiom KID-DNA Databank of internationale DNA-databanken kun je contact met ons opnemen. We zijn tijdens kantoortijden bereikbaar op 088 126 49 72 en donorconceptie@fiom.nl.   

Bekijk ook de verklaring op de website van Alrijne Ziekenhuis. Je kunt jouw persoonlijke situatie bespreken met Alrijne Ziekenhuis. Zij zijn bereikbaar op het speciaal hiervoor bestemde telefoonnummer 071-5829259 of via informatiecentrum@alrijne.nl.  

Informatie over dr. Jos Beek