Vondst overleden baby: Voorkom paniekacties, bied vroegtijdig hulp

De vondst van een overleden baby in Alkmaar schokt uiteraard iedereen. Fiom vindt elk babylijkje is er één teveel. Dit moet voorkomen zien te worden. Het is belangrijk dat ongewenst zwangere vrouwen in een vroeg stadium hulp vinden.

Rineke van Kessel, directeur/bestuurder van Fiom: ‘Op dit moment is het gissen naar wie tot deze daad is overgegaan en waarom. Mocht het gaan om een baby die is achtergelaten door haar ouders, willen we herhaald benadrukken dat het belangrijk is dat een ongewenst zwangere vrouw al in een vroeg stadium van haar zwangerschap professionele hulp geboden krijgt. Als een vrouw op tijd hulp vindt, kan worden voorkomen dat zij in een panieksituatie terecht komt. Een drama als dit kan hiermee voorkomen worden.' 

Er is hulp beschikbaar voor zwangere vrouwen in nood, ook in situaties van seksueel misbruik en eerwraak. In Nederland is het mogelijk om onder geheimhouding te bevallen, waarna de vrouw het kind kan afstaan ter adoptie of tijdelijk in een pleeggezin kan plaatsen. Het is belangrijk te investeren in bekendheid van deze bestaande mogelijkheden van hulp. Vrouwen kunnen in ieder geval bij ons terecht.