Verslag thema-avond ‘Zoeken via DNA-databanken' voor volwassen geadopteerden

Foto onderzoek DNA databanken
19/12/2018 -

Voor veel geadopteerden is het niet mogelijk om via de reguliere kanalen (anders dan DNA-onderzoek) hun biologische ouders en overige familie te vinden. Daarom schrijven geadopteerden zich steeds vaker in bij DNA-databanken en/of hebben zij vragen over deze manier van zoeken. Om in de behoefte naar informatie te voorzien, staat sinds september de nieuwe kenniscollectie op Fiom.nl online over zoeken via internationale DNA-databanken. Aanvullend organiseerde Fiom op donderdag 13 december een thema-avond voor volwassen geadopteerden over dit onderwerp.

De 29 deelnemers luisterden aandachtig naar de presentatie van Rob van Drie van het Centrum voor Familiegeschiedenis (CBG). Rob is gespecialiseerd in (de rol van) DNA en familiegeschiedenis en verzorgde een algemene inleiding over de mogelijkheden en beperkingen van het zoeken via de DNA-databanken.

Vervolgens was de beurt aan Jeroen Schuddebeurs. Jeroen, geadopteerd vanuit Indonesië,  is sinds 2011 bezig met zijn tijdrovende en ingewikkelde zoektocht via DNA en maakte ons deelgenoot van zijn ervaringen. Het werd duidelijk dat hij er plezier in heeft om op deze manier met zijn afkomst bezig te zijn en hierbij telkens nieuwe mogelijkheden en tools te zoeken. Voor Jeroen was het met name belangrijk om zijn etniciteit te achterhalen en dat is hem gelukt.

Een mooi contrast vormde het verhaal van Amanda Janssen. Als voorzitter van de stichting Sri Lanka-DNA beoogt zij via DNA-onderzoek verwantschap aan te tonen tussen Sri Lankaans geadopteerden en afstandsmoeders. Zij probeert met haar stichting het DNA van zoveel mogelijk mensen (kinderen en moeder) in een DNA-databank onder te brengen. Dit alles met het doel om geadopteerde kinderen en hun biologische moeder met elkaar in contact te brengen. Met haar persoonlijke en gepassioneerde relaas nam zij de zaal mee in haar missie.

Het was een waardevolle avond met voldoende ruimte voor vragen, uitwisseling en discussie. Er is een realistisch beeld geschetst van de mogelijkheden van zoeken via DNA. Helaas blijven de inschrijvingen uit de landen van herkomst achter bij die van de Verenigde Staten en Europa. Dit heeft te maken met de onbekendheid van de DNA-databanken daar, en met een gebrek aan financiële middelen. Verder werd duidelijk dat een zoektocht via DNA ingewikkeld en tijdrovend kan zijn en dat je 'geluk moet hebben'. Het is belangrijk om een zekere nuchterheid te houden tijdens de zoektocht en om resultaten in het juiste perspectief te plaatsen.

Vanwege de grote belangstelling gaat Fiom in het eerste kwartaal van 2019 een tweede avond organiseren. Meer informatie volgt binnenkort.