Verruiming 24 weken abortusgrens nodig

22/10/2013 -
Categorie: Abortus

Verruiming van de 24 weken abortusgrens is nodig, meldt NVOG, zodat artsen en aanstaande ouders voldoende tijd krijgen voor zorgvuldig onderzoek en besluitvorming  voor  het wel of niet afbreken van een zwangerschap op medische indicatie.
 

NVOG meldt dit in reactie op de evaluatie van de ‘Regeling centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking’.

Fiom is voor de verruiming om aanstaande ouders en artsen meer tijd te geven voor zorgvuldig onderzoek en besluitvorming. Het gaat hier alleen om een verruiming  vanwege een medische indicatie op advies van een arts.  
Dus niet voor een verruiming vanwege een sociale indicatie. Ook is er in vrijwel alle gevallen sprake van een gewenste zwangerschap.

Sinds 2007 zijn er 6 gevallen van late zwangerschapsafbreking gemeld en 1 geval van levensbeëindiging bij een pasgeboren baby. De onderzoekers denken dat het in werkelijkheid gaat om 10-30 gevallen per jaar.

Artsen zijn huiverig om te melden bij de commissie omdat de criteria onduidelijk zijn en ze bang zijn dat hen onzorgvuldig handelen wordt verweten.
 

Fiom’s standpunten over afbreken late zwangerschap

  • Afbreking van een verder gevorderde zwangerschap is vaak ingrijpend en heeft veel impact.
  • Als er bij onvoldoende diagnostiek gekozen wordt voor het zekere voor het onzekere, kan dit eerder leiden tot twijfels, schuldgevoel en spijt. Dit is niet bevorderend voor de verwerking.
  • Het kunnen nemen van een weloverwogen besluit tot al dan niet afbreken van de zwangerschap vermindert de kans op psychosociale problemen in een later stadium.
  • In deze situaties gaat het om gewenste zwangerschappen waarin ouders in korte tijd moeten beslissen en hun kind ernstig lijden willen besparen.