Veel nieuwe aanmeldingen Fiom KID-DNA Databank

Opinie Fiom donorconceptie
20/12/2018 -

Begin december besloot de Tweede Kamer dat donorkinderen zich gratis mogen inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank. De eerste dag na dit geweldige nieuws schreven zich al 100 donorkinderen in, de teller staat nu op 154 nieuwe inschrijvingen van donorkinderen. Ruim 600 donorkinderen die zich eerder hebben aangemeld vroegen tot nu toe hun geld terug.  

Inschrijfgeld terugvragen

Met behulp van het formulier op de website kunnen donorkinderen hun inschrijfgeld terugvragen. De ruim 600 donorkinderen die hun inschrijfgeld terug hebben gevraagd krijgen dit bedrag naar verwachting binnen 30 dagen teruggestort op hun rekening. Gezien het enorme aantal aanvragen en de op komst zijnde feestdagen, kan het zijn dat het iets langer duurt. We streven ernaar iedereen uiterlijk in januari terugbetaald te hebben.  

Donoren meld je! 

Voor 2004 was het gangbaar dat je anoniem doneerde, ook al was het niet per se de wens van de donor. Met de aanmelding in de KID-DNA Databank kunnen donoren zich alsnog bekend maken. Eerder werd al besloten het inschrijfgeld van donoren, die voor 1 juni 2004 doneerden, te vergoeden. Mede hierdoor schreven meer dan 550 donoren zich al in in de KID-DNA Databank. We hopen dat zich nu nog meer donoren melden. Eerder vroeg Nieuwsuur aandacht voor het uit de anonimiteit treden van donoren: ‘Spermadonoren, maak jezelf vindbaar voor je kinderen’. 

Belang van openheid 

Sinds 2004 is het in Nederland niet meer mogelijk om anoniem sperma te donoren. Voor het ingaan van de donorwet zijn er naar schatting 40.000 kinderen verwekt met behulp van anonieme spermadonoren. Deze donorkinderen kunnen alleen afstammingsinformatie achterhalen door zich in te schrijven in een DNA-databank.   

We weten inmiddels dat het essentieel is om te weten van wie je afstamt. Niet alleen onderzoeken, maar ook verhalen uit de praktijk bevestigen dit. Onbeantwoorde afstammingsvragen kunnen van invloed zijn op je identiteitsvorming. Hierdoor wordt tegenwoordig meer over verwantschap gesproken en zijn afstammingsvragen meer zichtbaar dan vroeger. Toch vinden sommige ouders het nog moeilijk om open te zijn tegen hun kinderen. Fiom hulpverlener Fred Gundlach geeft aan dat openheid erg belangrijk is: ‘Ik merk in mijn dagelijkse praktijk dat wanneer donorkinderen al vanaf het begin af aan weten dat ze donorkind zijn, dit een veel rustiger manier van opgroeien met zich meebrengt. Er zijn in het verleden fouten gemaakt maar deze kunnen nu – in het belang van de donorkinderen – zo veel mogelijk hersteld worden.’ Binnenkort organiseert Fiom de workshop ‘Vertellen over donorconceptie: in gesprek met je kind’ voor ouders van donorkinderen, houd onze site in de gaten voor nieuws.  

Fiom hoopt dat met de aandacht voor dit onderwerp ouders een aanleiding zien om kinderen, die nog niet op de hoogte zijn van hun ontstaansgeschiedenis, hierover te informeren. Boeken kunnen hierbij helpen.  Op onze website vind je een overzicht van boeken voor ouders, kleuters, kinderen in de basisschoolleeftijd en pubers.  

Donorkinderen gratis inschrijven

Meer informatie