Vandaag, 28 september, is het International Safe Abortion Day

28/09/2018 -

Gelukkig kan in Nederland elk meisje of vrouw een veilige abortus uit laten voeren in een abortuskliniek of ziekenhuis. We mogen trots zijn op deze zorg en we vinden het belangrijk dat deze zorg op peil blijft zodat elke ongewenste zwangere vrouw de mogelijkheid heeft om de zwangerschap op een veilige manier te laten afbreken indien zij dit wenst. 

Fiom zet zich in om vrouwen die onbedoeld zwanger zijn te ondersteunen bij hun keuze voor behoud of afbreken van de zwangerschap. Helaas is het niet in alle landen mogelijk om een (veilige) abortus uit te laten voeren. In 2016 werden in Nederland 3.617 abortusbehandelingen uitgevoerd bij vrouwen woonachtig in het buitenland. De reden waarom zij naar Nederland komen is verschillend, onder andere omdat abortus in hun eigen land niet mogelijk is. 

Cijfers buitenland

Het percentage vrouwen dat uit het buitenland naar Nederland komt voor een abortusbehandeling is de laatste jaren ongeveer gelijk gebleven. Sinds 2002 schommelt dit aandeel tussen de 12 en 14 procent van alle afbrekingen. In 2016 is 12% van de behandelingen uitgevoerd bij vrouwen woonachtig in het buitenland, en 13% in 2015. De meeste buitenlandse vrouwen zijn afkomstig uit Frankrijk en Duitsland.

Meer infromatie