Uitspraak gerechtshof in rechtszaak Karbaat

21/01/2021 -
Categorie: Donorconceptie

Op 24 november 2020 deed het gerechtshof Den Haag uitspraak in het hoger beroep dat was aangespannen door de weduwe en erfgenamen van vruchtbaarheidsarts Karbaat, tegen een eerdere beslissing van de rechtbank Rotterdam op 13 februari 2019. 
De uitspraak van het gerechtshof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank Rotterdam en veroordeelt de erven in de kosten van het hoger beroep. Hun bezwaren tegen het eerdere vonnis zijn ongegrond verklaard. 
De uitspraak is op 13 januari 2021 gepubliceerd.

In 2016 werd fertiliteitsarts Jan Karbaat aansprakelijk gesteld voor geleden schade als gevolg van onrechtmatig handelen/nalaten in een zaak die was aangespannen door donorkinderen en hun moeders en een vader. De eisers vermoedden dat de arts bij kunstmatige inseminaties zijn eigen sperma heeft gebruikt en wilden laten onderzoeken of dat inderdaad zo is. Karbaat wilde zelf niet meewerken aan zo’n onderzoek. Na zijn overlijden in 2017 heeft de rechter in kort geding toestemming gegeven om DNA-materiaal van hem te verzamelen om een DNA-profiel te maken. Dit onderzoek, uitgevoerd door een gecertificeerd instituut, heeft een DNA-profiel opgeleverd wat in bewaring is gegeven aan een notaris.

In het vonnis van 13 februari 2019 stond de rechter de donorkinderen toe om door een gecertificeerd onderzoeksinstituut een vergelijkend DNA-onderzoek te laten verrichten tussen het DNA-profiel van Karbaat en elk van hun eigen DNA-profielen. De rechter verklaarde het vonnis ‘uitvoerbaar bij voorraad’, wat inhoudt dat de verliezende partij alvast aan het vonnis moet voldoen, ook al heeft de hogere rechter nog niet beslist. Het toegestane vergelijkingsonderzoek is in 2019 uitgevoerd en bevestigde dat Karbaat zijn eigen sperma heeft gebruikt bij kunstmatige inseminaties.

Fiom heeft na het overlijden van Karbaat in 2017 bekend gemaakt dat het beschikt over het DNA van een wettig kind van Karbaat. Via de Fiom KID-DNA databank is inmiddels van ruim 60 donorkinderen vastgesteld dat zij verwant zijn aan dit profiel.