Twijfels over keuze bij een ongewenste zwangerschap

meisje met regenjas aan op strand
26/02/2019 -

In vervolg op het Nederlands onderzoek naar abortus en geestelijke gezondheid door Van Ditzhuijzen et al. (2016) is nieuw onderzoek gepubliceerd waarbij de onderzoekers proberen inzicht te geven over twijfels in de besluitvorming van vrouwen die kiezen voor abortus. Welke factoren bepalen of de keuze voor vrouwen (relatief) makkelijk of moeilijk is? 

Zowel het kwalitatieve als het kwantitatieve onderzoek van Van Ditzhuijzen (2019) toont aan dat er bij het besluitvormingsproces bij abortus meerdere dimensies spelen. In het onderzoek wordt dit teruggebracht naar vier dimensies:   

  1. Onrealistische angsten en fantasieën over de zwangerschap  
  2. Besluitvorming conflict  
  3. Negatieve attitudes tegenover abortus  
  4. Algemene besluiteloosheid   

Wat maakt het besluit moeilijk? 

Vrouwen die twijfels ervaren in het keuzeproces bij abortus blijken vaker een geschiedenis te hebben van psychische aandoeningen, waren relatief jonger en stonden niet eerder voor de keuze van een abortus. Zij ervaarden meer twijfel over abortus door het voelen van positieve moederlijke gevoelens en door druk van anderen. Ook een negatieve houding tegenover abortus en onrealistische angsten over abortus kunnen het nemen van een beslissing moeilijker maken.  

Psychosociale hulp 

De onderzoekers geven aan dat vrouwen met sterke twijfels meer tijd, aandacht en begeleiding nodig hebben in het keuzeproces. Het blijkt dat zij vaker moeite hebben om een eigen keuze te kunnen maken. Psychosociale hulp gericht op het maken van een autonome keuze kan deze vrouwen ondersteunen. Hoewel eerder onderzoek heeft aangetoond dat een abortus niet samenhangt met het ontwikkelen van psychische aandoeningen na de abortus, kunnen sterke twijfels wel degelijk gerelateerd zijn aan subjectieve spijtgevoelens.  
 
Meer informatie over keuzehulp of abortusverwerking is te vinden op onze website.