Trend dalend aantal abortus zet door (Bron:IGZ)

16/04/2013 -

In 2011 werden totaal 31.707 abortussen verricht. Dit is lager dan in de voorgaande jaren. Er worden minder abortussen verricht bij in Nederland wonende vrouwen en de dalende trend bij tieners houdt aan. Voor vrouwen die in het buitenland woonachtig zijn en naar ons land kwamen voor een abortus ligt het aantal op 3.924. Dat is 12,4 procent van alle behandelingen. Ook dit percentage is minder dan in voorgaande jaren. Sinds 2002 daalt het aantal abortussen bij tieners. In 2011 betrof 13,8 procent van alle abortussen een tienerzwangerschap, waarvan 131 bij meisjes onder de 15 jaar; in 2002 was dit nog 16,8 procent. (bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg)

Nederland behoort wereldwijd tot de landen met de laagste abortuscijfers. Fiom is blij met deze lage cijfers. Goede hulp aan vrouwen die ongewenst zwanger zijn, blijft echter belangrijk.

Die hulp bieden wij op verschillende wijzen:

  • Als een vrouw ongewenst zwanger is, kunnen we haar helpen zodat ze een zorgvuldig besluit kan nemen of ze de zwangerschap al dan niet wil voortzetten. Momenteel ontwikkelen hiervoor ook een online module.
  • Voor het verwerken van een abortus, kun je terecht bij Fiom op Abortusverwerking.nl.