Trainingen keuzehulp bij onbedoelde zwangerschap

zwanger-wat-nu-keuzehulp-ongewenste-zwangerschap-fiom
17/07/2018 -

Sinds 2016 werken wij samen met de GGD en trainen wij hen, zodat zij goede keuzehulpgesprekken kunnen houden. Iedere ongewenst zwangere vrouw kan zo laagdrempelige keuzehulp krijgen. Inmiddels is er een landelijk dekkend netwerk en is de eerste nascholing aangeboden. Ook ontwikkelen we een training 'Keuzehulp voor kwetsbare vrouwen'.  

Als vervolg op deze tweedaagse basistraining 'Keuzehulp bij een ongewenste zwangerschap', hebben wij op 12 juni een nascholing aan de Sense-verpleegkundigen van de Centra Seksuele Gezondheid (GGD) aangeboden. Hoofdthema’s van deze bijeenkomst waren: systemisch werken en keuzegesprekken met jongeren. Naast het delen van inhoudelijke kennis is de stof in de praktijk gebracht in de vorm van rollenspel. 

De nascholing wordt in dit najaar herhaald. Naast de nascholing verzorgt Fiom ook coaching en intervisie. In deze bijeenkomsten wordt meteen geïnventariseerd wat de thema’s worden voor nieuwe nascholingen.

Update training keuzehulp bij kwetsbare vrouwen

GGD Ghor, Rutgers en Fiom werken samen bij de landelijke uitrol van Nu Niet Zwanger, een programma gericht op de preventie van zwangerschap bij kwetsbare vrouwen. Fiom ontwikkelt momenteel een training ‘Keuzehulp voor kwetsbare vrouwen’. De praktijk is namelijk dat sommige vrouwen pas in beeld komen wanneer er al sprake is van een zwangerschap. 

Bij de totstandkoming van deze trainingen worden diverse experts betrokken die gespecialiseerd zijn in de complexe problematiek waarmee een kwetsbare vrouw te maken heeft. Hoe je daarmee om gaat als keuzehulpverlener staat in de training centraal. 

Deze training is in beginsel bedoeld voor GGD/Sense-verpleegkundigen en sluit aan op de basistraining Keuzehulp voor onbedoeld zwangere vrouwen. Naar verwachting worden de eerste trainingen eind 2018 en begin 2019 gepland.

Contact

Wil je meer weten over de trainingen keuzehulp bij onbedoelde zwangerschap of heb je input voor de trainingen? Neem dan contact op met:
Basistraining/nascholing: Jokelien Miedema
Training kwetsbare vrouwen: Daphne Latour

Meer informatie

Wil je meer weten over ‘Nu Niet Zwanger’? Lees dan het artikel Uitrol 'Nu Niet Zwanger’. Of bekijk de themasite van de GGD 

Meer informatie over het landelijk dekkend netwerk keuzehulp