Thema-avond onregelmatigheden bij adopties uit Sri Lanka

Themabijeenkomst geadopteerden Sri Lanka
15/04/2019 -

Fiom organiseert op donderdag 9 mei 2019 een avond voor geadopteerden uit Sri Lanka rond het thema ‘onregelmatigheden bij adopties uit Sri Lanka’

Veel adopties vanuit Sri Lanka zijn gepaard gegaan met onregelmatigheden. Recente uitzendingen van Zembla over adoptiebedrog toonden aan dat er op grote schaal sprake is geweest van illegale adopties.

Geadopteerden uit Sri Lanka worden hierdoor geconfronteerd met veel vragen over hun afkomst. Aanvankelijke zekerheden blijken geregeld niet te kloppen. Zelfs de gevonden biologische familie blijkt soms op geen enkele manier verwant. Hoe gaan geadopteerden uit Sri Lanka om met deze onthullingen en verontrustende feiten?

Uitnodiging

Fiom nodigt Sri Lankaans geadopteerden uit om hun persoonlijke ervaringen te delen en om elkaar te steunen en adviseren. De bijeenkomst is gratis. 

Programma donderdag 9 mei

19.00 - 19.30 Inloop met koffie en thee

19.30 - 21.30 Delen van ervaringen

De bijeenkomst vindt plaats op het kantoor van Fiom aan de Kruisstraat 1 in 's-Hertogenbosch.

Aanmelden

Heb je belangstelling om 9 mei naar deze bijeenkomst te komen, meld je dan uiterlijk vrijdag 3 mei aan. 
Bij een groot aantal aanmeldingen zal deze avond nogmaals worden aangeboden.

Update: de inschrijving is gesloten

Deze bijeenkomst is alleen voor geadopteerden uit Sri Lanka. Wij verzoeken je om geen introducés (partner, familie) mee te nemen.