Teken petitie abortuswijziging Spanje

14/01/2014 -

In Spanje is een wetswijziging in voorbereiding, waardoor het voor Spaanse vrouwen bijna onmogelijk wordt te kiezen voor het afbreken van een zwangerschap. Daarmee dreigt Spanje 30 jaar terug te gaan in de tijd en zich te voegen bij landen als Polen, Ierland en Malta waar abortus feitelijk is verboden. Vrouwen worden dan weer teruggeworpen op onveilige abortus in de illegaliteit of reizen naar het buitenland. Dat treft vooral vrouwen die zich de kosten daarvan niet kunnen permitteren.

Teken de online petitie die is gestart om te protesteren tegen deze voorgenomen verandering van de abortuswet in Spanje.