Teeven beantwoordt Kamervragen over adoptie uit Ethiopië

16/04/2013 -
Categorie: Geadopteerd

Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie, Fred Teeven, heeft op 10 april 2013 de Kamervragen met betrekking tot adoptie uit Ethiopië beantwoord. Verschillende kamerleden hebben naar aanleiding van een uitzending van Brandpunt, waarin aan het licht kwam dat Ethiopische ouders geen toestemming hadden gegeven voor adoptie van hun kind naar Nederland, Kamervragen neergelegd.

Teeven geeft in zijn beantwoording aan dat de procedures en werkwijze rond interlandelijke adoptie sinds 2009 beter gewaarborgt worden. In dat jaar kwamen misstanden aan het licht en zijn maatregelen genomen. Hij verwijst voor deze maatregelen naar zijn brief aan de Kamer van 16 februari 2010.

Volgens Teeven heeft Wereldkinderen bij de adopties gehandeld naar de regels van de wet, maar is achteraf gebleken dat een aantal verbeteringen doorgevoerd moest worden om de procedures zorgvuldiger te maken. Aangezien Wereldkinderen al enige jaren niet meer bemiddelt bij adopties uit Ethiopië, is de vraag van Kamerlid Recourt (PvdA) om adopties uit Ethiopië via deze vergunninghouder stil te leggen, niet  aan de orde.

Stichting Afrika bemiddelt nog wel bij adopties uit Ethiopië. Uit dit land zijn in 2012 zestien kinderen naar Nederland gekomen. Stichting Afrika hanteert bij haar werkzaamheden de extra maatregelen die in 2009 zijn ingezet.