Een steeds vaker voorkomend fenomeen: groepsmatches

KID-DNA
13/07/2017 -

Door het grote aantal nieuwe aanmeldingen zijn er dit jaar veel nieuwe matches uit de KID-DNA Databank gekomen. In 2017 hebben we daardoor groepen donorkinderen met elkaar in contact gebracht. Een voorbeeld hiervan is de groep van 19 donorkinderen die verwant zijn aan het wettig kind van dokter Karbaat, voormalig directeur van Medisch Centrum Bijdorp. Ook zijn onlangs nog een groep van 15 en van 12 donorkinderen aan elkaar voorgesteld.

Het bij elkaar brengen van een grote groep verwanten wordt zorgvuldig door Fiom voorbereid en begeleid. De ervaring leert dat dit bijzondere bijeenkomsten zijn, die door zowel Fiom als de donorkinderen als “waardevol” worden ervaren. ‘Van sommige gezichten is de spanning af te lezen. Anderen zijn vrolijk, maar iedereen zoekt meteen naar fysieke herkenning. Het doel van de avond is elkaar ontmoeten’, aldus een Fiom-hulpverlener. 

Contact vorm geven

Na een eerste ontmoeting geeft iedereen op zijn eigen manier het contact daarna vorm. ‘Voor een aantal mensen is het voldoende om elkaar eenmalig op deze avond te ontmoeten. Andere mensen hebben behoefte aan meer contact.’ Fiom vindt het belangrijk dat de betrokken mensen hun eigen weg hierin volgen en dat de privacy van eenieder geborgd is.

Meer weten

KID-DNA Databank
Match 19 donorkinderen met DNA wettig kind van dokter Karbaat