Stappen naar betere opvang pleegkinderen

familie
13/10/2015 -
Categorie: Activiteiten

Tijdens de Week van de Pleegzorg, van 10 – 18 oktober, zouden 3.500 nieuwe pleegouders geworven moeten worden. Pleegzorg vangt veel kinderen op: in 2014 woonden 21.880 kinderen in Nederland voor korte of langere tijd bij pleegouders.

Nieuwe pleegouders zijn nodig, maar de kwaliteit van pleegzorg is cruciaal. Uit onderzoek dat het ADOC sinds haar uitbreiding in 2014 naar pleegzorg deed, blijkt het grote verschil tussen adoptie en pleegzorg in de stabiliteit van de plaatsing: voortijdige beëindiging van pleegzorgplaatsingen in Nederland ligt op 25-45%; bij adoptie vanuit pleegzorg in de UK op 3,2%! Ook valt het belang op van de hechting tussen adoptie/pleegouders en adoptie/pleegkind bij langdurige plaatsingen. Dit is een essentiële voorwaarde voor een goede verdere ontwikkeling.

Binnen pleegzorg worden momenteel belangrijke stappen gezet om stabiliteit te bevorderen. Zo is in September 2015 de Richtlijn Pleegzorg uitgekomen, die een actuele stand van zaken geeft van Nederlandse pleegzorg, methodieken en hulpverleningsmodulen. Voor de ‘Onderbouwing Richtlijn Pleegzorg’ is literatuur- en praktijkonderzoek uitgevoerd. Hiervan kunnen professionals uit zowel pleegzorg als adoptieveld profijt hebben.

Hiernaast werkt het ADOC momenteel samen met het Nederlands JeugdInstituut en het Gezinspiratieplein aan een methodiek voor matching, zodat het kind beter in het nieuwe gezin past en ook de ouders betrokken worden in proces.

Zo worden allerlei stappen gezet om goede opvang van de pleegkinderen te bevorderen.