Spermadonoren roepen andere donoren op om zich kenbaar te maken

Veel donorkinderen hebben onbeantwoorde vragen over van wie ze afstammen. Dit terwijl veel donoren wel degelijk open staan voor contact. ‘Donorkinderen zijn niet op zoek naar een erfenis, naar financiële ondersteuning. Ze willen gewoon weten wie hun ontstaan mogelijk heeft gemaakt.’ In de Nieuwsuur uitzending van afgelopen zaterdag 7 april kwamen drie donoren aan het woord.

Alle drie doneerden ze met hun eigen beweegredenen maar allen met een - in de basis - altruïstische grondslag. De anonimiteit was voor hen geen voorwaarde. ‘Vrijwel iedereen doneert anoniem, werd toentertijd gesteld’, vertelt één van de donoren. ‘Je werd min of meer die richting uitgestuurd.’ Een ander: ‘Het was toch dé professor, de gynaecoloog, die het zei.’ 

Bekende donor

Eén van de mannen doneerde destijds in de veronderstelling dit als B(bekende)-donor te doen. Naar nu blijkt, is hij toch geregistreerd als A(anonieme)-donor. Daar kwam hij achter toen hij benaderd werd door het stel dat via zijn sperma een kind heeft gekregen. ‘Dat paste totaal niet bij mijn idealen.’ Een andere donor ging zelf actief op zoek naar informatie bij de kliniek waar hij doneerde maar kreeg lange tijd geen enkele reactie. Uiteindelijk bleken alle gegevens te zijn vernietigd.

Het belang van de donorkinderen

Fred Gundlach, Fiom-hulpverlener, gaf in de uitzending aan de verhalen van de donoren te herkennen. In zijn dagelijkse praktijk als hulpverlener bij Fiom, waar hij ook de matches tussen donoren en donorkinderen begeleidt, hoort hij soortgelijke verhalen. ‘Klinieken beroepen zich daarbij op in het verleden gemaakte afspraken’, aldus Gundlach. ‘Maar nu blijkt dat rond 2004, bij de invoering van de wet, donoren niet actief zijn benaderd en zelfs B-donoren omgezet zijn naar A-donoren. Er is weinig tot geen rekening gehouden met de belangen van de donorkinderen.’ 

Verantwoordelijkheid nemen

‘Ik merk in mijn dagelijkse praktijk dat wanneer donorkinderen al vanaf het begin af aan weten dat ze donorkind zijn, dit een veel rustiger manier van opgroeien met zich meebrengt’, vertelde Gundlach. ‘Er zijn in het verleden fouten gemaakt maar deze kunnen nu – in het belang van de donorkinderen – zo veel mogelijk hersteld worden. Daarnaast vind ik ook dat de overheid een verantwoording richting donorkinderen heeft. Donoren kunnen zich inmiddels gratis inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank. Het zou voor donorkinderen ook mogelijk moeten zijn zich kosteloos in te schrijven in een DNA-databank.’ 

Inschrijven in Fiom KID-DNA Databank 

Direct na de Nieuwsuur uitzending hebben zich al 7 nieuwe donoren ingeschreven in de Fiom KID-DNA Databank. Donoren van vóór 2004 kunnen zich gratis inschrijven in de KID-DNA Databank. De kosten worden vergoed door het ministerie van VWS. Donoren die al ingeschreven staan, kunnen hun inschrijfgeld terugvragen. Donoren die na het zien van deze uitzending meer informatie wensen, kunnen deze vinden op onze website of kunnen contact opnemen met Fiom via 088 - 126 4900 of afstamming@fiom.nl.

Meer informatie