Schrijf je nu nog in voor het tweede seminar van Drieluik Wie is de donor

Seminar 2 openheid over afstamming
12/01/2018 -

6 februari: Vormgeven aan openheid over afstamming

Het concreet vormgeven aan openheid blijkt soms lastig. In de voorlichting en counseling aan betrokkenen op het vlak van afstamming komt dit vaak naar voren. Op dinsdag 6 februari vindt de tweede bijeenkomst, in de serie van drie, plaats waarin specifiek op dit thema wordt ingegaan. Openheid kan betrekking hebben op uiteenlopende aspecten van afstamming. Hoe is dit van invloed op ouders en donorkinderen en welke verschuivingen zijn er te zien in de rechtspraak rond afstammingsinformatie?

Het gebeurt nog geregeld. Ouders die zich hadden voorgenomen om hun kind te vertellen over de ontstaansgeschiedenis, maar dit moment toch voor zich uitschuiven. Wat zijn handvatten voor ouders om hier toch over te beginnen en hoe kun je ze hierin begeleiden? En, hoe denken volwassen donorkinderen zelf eigenlijk over openheid? Wat kunnen we van hun ervaringen leren en welke aandachtspunten geven zij aan ons mee? Allemaal onderwerpen die op 6 februari aan de orde komen. 

Een lans breken

Astrid Indekeu (psychologe, seksuologe en doctor in de Biomedische Wetenschappen) werkt momenteel aan het Karolinksa Instituut (Stockholm) waar ze een vergelijkend onderzoek doet tussen families na donorconceptie in de Zweedse en Belgische maatschappij. In haar presentatie licht ze aspecten van openheid toe vanuit wetenschappelijk perspectief met concrete verwijzingen naar de praktijk.
Ook Veerle Laureyns, vzw Donorfamilies (België), spreekt op het Seminar. Veerle werd in 2004 moeder van een zoon na eiceldonatie. Zij breekt in haar presentatie een lans voor meer openheid en begrip voor de psychosociale impact bij een keuze voor donorconceptie. 

Visie

De voorzitter van Stichting Donorkind, Ties van der Meer, zal het hebben over ervaringen van donorkinderen, ouders en donoren op het vlak van openheid. Het thema aansnijden vraag om een visie op het begrip ‘familie’ en op de verhouding tussen alle betrokkenen. Hij zal die visie presenteren. 
Laura Bosch, juridisch adviseur Kinderrechten en Seksuele Uitbuiting bij Defence for Children-ECPAT, snijdt het juridische aspect aan in haar presentatie. Wat zegt het internationale Verdrag over de Rechten van het Kind eigenlijk over donorconceptie? En het Nederlandse recht in theorie en in de praktijk? Ze vraagt daarbij met name aandacht voor het perspectief van kinderen en volwassenen die voortkomen uit donorconceptie.

Ook deelt een moeder tijdens het Seminar haar ervaring met donorconceptie.

Toekomstblik

Wil je ook geïnformeerd worden over ontwikkelingen rond donorconceptie waar je in jouw werk mee te maken hebt? En wil je samen met ons een blik werpen op de toekomst en de opgedane kennis gebruiken voor verdere visie-, werk- en beleidsontwikkeling? Je bent van harte welkom.

De aanmeldingen lopen binnen en er is nog een beperkt aantal plaatsen. Je kunt je tot 29 januari a.s. inschrijven voor dit seminar. 

Het volgende seminar vindt plaats op dinsdag 24 april 2018.

Meer informatie

Seminar Drieluik ‘Wie is de donor?!’