Ruim 2000 inschrijvingen in de Fiom KID-DNA Databank

Opinie Fiom donorconceptie
20/05/2019 -

659 donoren en 1438 donorkinderen zijn via de Fiom KID-DNA Databank op zoek naar biologische verwanten. De afgelopen maanden was er een flinke toename van het aantal inschrijvingen. Een positieve ontwikkeling, want hoe meer mensen opgenomen zijn in de databank hoe groter de kans dat er een match gevonden wordt. 

Fiom heeft in 2010 in samenwerking met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen de Fiom KID-DNA Databank opgericht. Deze databank biedt donorkinderen en donoren de mogelijkheid om biologische verwanten te vinden door middel van DNA-matching. Voor donorkinderen verwekt met behulp van anonieme spermadonatie (in Nederland mogelijk tot juni 2004) is een zoektocht via DNA vaak de enige manier om informatie over hun afstamming te krijgen.

Veel inschrijvingen én matches 

Sinds december 2018 is inschrijving voor donorkinderen (verwekt voor 1 juni 2004) gratis. Het wegvallen van de financiële drempel voor zowel donoren als donorkinderen leidde tot een flinke toename van het aantal inschrijvingen. In die afgelopen vijf maanden schreven 447 donorkinderen en 69 donoren zich in. Daarnaast werden 35 donorkinderen gematcht aan hun donor (en eventuele eerder aan hem gematchte donorkinderen) en 33 donorkinderen onderling gematcht.

Totaal aantal inschrijvingen en matches (t/m april 2019) 

Sinds de oprichting van de databank in 2010 hebben zich 659 donoren en 1438 donorkinderen ingeschreven. 107 donoren zijn gematcht met een of meerdere donorkinderen. Voor 62% van de donoren betrof dit een matcht met één donorkind, de overige donoren zijn aan meerdere kinderen gematcht. 243 donorkinderen zijn gematcht met hun donor en meer dan 400 donorkinderen zijn onderling gematcht aan een of meerdere donorkinderen.

Anonieme donoren bereiken  

De afgelopen jaren is er in de media veel aandacht besteed aan het thema donorconceptie. Aandacht voor het thema blijft belangrijk omdat er nog steeds een grote groep anonieme donoren is die zich nog niet bekend hebben gemaakt. Deze groep wordt steeds ouder en de kans dat informatie over afstammingsgegevens verloren gaat, neemt hierbij toe. Door media-aandacht voor het onderwerp ontstaat er meer openheid rondom donorconceptie en zien we een toename in het aantal inschrijvingen van zowel donoren als donorkinderen. Anonieme donoren kunnen zich gratis inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank. 

Het belang van openheid rondom donorconceptie

Uit ervaringen en onderzoek kennen we het belang van het weten van wie je afstamt en de problemen die donorkinderen kunnen ervaren als deze informatie niet bekend is. Meer openheid rondom donorconceptie maakt dat er makkelijker gesproken wordt over iemands afstamming. Toch weet niet iedereen dat hij of zij een donorkind is. Ouders vinden het vaak nog moeilijk om open te zijn tegen hun kinderen. Fiom vindt het belangrijk dat zowel donorkinderen als (wens)ouders toegang hebben tot informatie die hen kan helpen bij het vormgeven van dit traject. Daarom heeft Fiom de Workshop ‘Vertellen over donorconceptie’ ontwikkelt. 

In de zoektocht naar verwantschap kan naast de Fiom KID-DNA Databank ook gebruik worden gemaakt van internationale DNA-databanken.  

Ook belangenorganisaties als Stichting Donorkinderen en Donor Detectives zetten zich in voor donorkinderen en hun afstammingsvragen.