RSJ Advies: Stop met interlandelijke adoptie

02/11/2016 -
Categorie: Geadopteerd

Hulp bieden in het land van herkomst is een beter middel om kinderen zonder gezin te beschermen dan interlandelijke adoptie. Dat stelt de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in een advies dat vandaag openbaar is geworden. De RSJ concludeert dat in het stelsel van interlandelijke adoptie geld een belangrijke rol speelt en de vraag naar kinderen het aanbod creëert.

Op 22 juni 2016 is het onderzoeksrapport ‘De toekomst van de keten voor interlandelijke adoptie’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. In het rapport worden vier scenario’s en verbetermogelijkheden voor een toekomstbestendig stelsel van interlandelijke adoptie gepresenteerd. De RSJ brengt nu, op verzoek van de regering, advies uit over de keuze van een scenario.

De RSJ adviseert de minister om de focus te verleggen van interlandelijke adoptie naar ondersteuning bij de op- en uitbouw van het jeugdbeschermingssysteem in het land van herkomst. Interlandelijke adoptie is niet het beste middel om kinderen zonder gezin te beschermen.

Het is nog onduidelijk hoe de Tweede Kamer met het rapport om zal gaan De PvdA heeft aangegeven te willen aansturen op een hoorzitting in de Tweede Kamer over dit onderwerp. 

Meer lezen: