Rondetafelgesprek rapport Staatscommissie Herijking Ouderschap

Herijking Ouderschap rapport Fiom
16/05/2017 -

Op donderdag 18 mei 2017 vindt in de Tweede Kamer het rondetafelgesprek plaats over het rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap. Diverse deskundigen geven dan hun reactie die zij eerder ook al formuleerden in een 'position paper'.

Op 7 december 2016 ontving voormalig minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie, VenJ) het rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap. In dit rapport staan 68 aanbevelingen over meerouderschap en meeroudergezag, draagmoederschap, de positie van de ongehuwde ouder en de procespositie van minderjarigen. Het kabinet gaf kort daarop al een eerste reactie over het rapport 'Kind en ouders in de 21e eeuw'.

Congres Kind en Ouders in de 21e eeuw

In februari 2017 organiseerde het ministerie van VenJ een congres om de opvattingen van betrokken organisaties en personen over het rapport te vernemen. Fiom nam deel aan dit congres en stuurde vooraf haar reactie op het rapport aan de Kamercommissies van VenJ en VWS. Als Fiom waarderen we de aandacht voor afstammingsinformatie en ontstaansgeschiedenis in dit rapport en deden we een aantal aanbevelingen waaronder:

  • Het wettelijk vastleggen van het recht op afstammingsgegevens.
  • Het instellen van een eigen juridische rechtsgang voor draagmoederschap naar Engels model.
  • Het inrichten van een centrale plek waar wens- en draagouders in een vroeg stadium terecht kunnen voor informatie, voorlichting en counseling.

Het instellen van een Register Onstaansgeschiedenis (ROG), waar naast de huidige donorgegevens ook andere informatie over de ontstaansgeschiedenis kan worden opgeslagen, juicht Fiom toe. Verder noemden we een aantal aandachtspunten voor de vervolgevaluatie van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting.

Op 9 mei jl. stuurde minister Blok een verslag van de uitkomsten van het congres naar de Tweede Kamer.

Meer weten

Agenda rondetafelgesprek (18-05-2017)
Minister Blok: Aanbiedingsbrief bij verslag congres Staatscommissie  (09-05-2017)
Reactie van Fiom aan de Kamercommissie VenJ (23-01-2017)
Minister Van der Steur: meerouderschap en meeroudergezag mogelijk maken (7-12-2016)
Samenvatting Rapport Staatscommissie Herijking Ouderschap