Rondetafelbijeenkomst over Vondelingenkamer

26/09/2016 -
Categorie: Vondelingen

Op 28 september vindt er op initiatief van Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66) een Rondetafelgesprek over vondelingenkamers plaats met leden van de vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie en een aantal betrokken instellingen, waaronder Fiom, de Raad voor de Kinderbescherming, Stichting Beschermde Wieg en de Kinderombudsman.

Besproken wordt hoe de overheid het beste om kan gaan met de dilemma's die kleven aan de vondelingenkamers, en welke wijzigingen in beleid nodig zijn om het te vondeling leggen zoveel mogelijk te voorkomen.

Stelling Fiom in Vondelingendebat

Fiom neemt over de vondelingenkamers de volgende stelling in: Niemand wil dat een baby in een container gelegd of gedood wordt. Toch weten we dat een vrouw in complete paniek soms tot een wanhoopsdaad gedreven wordt. Om deze vrouwen in paniek te bereiken, denken wij aan andere oplossingen dan de vondelingenkamer. Hierbij geeft Fiom het volgende advies aan de overheid:

  • Stel laagdrempelige keuzehulp in een zo vroeg mogelijk stadium van de zwangerschap beschikbaar. Hiervoor dient de financiering van neutrale keuzehulp en nazorg bij ongewenste zwangerschap in Nederland weer gecentraliseerd te worden.
  • Stel een gratis 24-uurs telefoonlijn in, waar zwangere vrouwen in nood zich anoniem kunnen melden voor directe professionele hulp.
  • Vergroot de bekendheid met de huidige mogelijkheden tot vroegtijdige veilige hulp en bevallen onder geheimhouding (en zodra het wettelijk mogelijk is over bevallen onder pseudoniem) door middel van een gemeentelijke en landelijke campagne.
  • Maak bevallen onder pseudoniem wettelijk mogelijk. De vrouw bevalt dan in het geheim in het ziekenhuis, en er komt een pseudoniem op de geboorteakte. Haar persoonsgegevens worden in een afgeschermde omgeving bewaard.
  • Tref bij deze wettelijke regeling 'bevallen onder pseudoniem' een voorziening zodat zeker is dat het kind op de hoogte is van de situatie en het vanaf een vastgestelde leeftijd zijn afstammingsgegevens in een centraal register kan achterhalen.

Lees de gehele position paper van Fiom en die van overige deelnemende partijen op de site van de Tweede Kamer.

Lees de verschillen tussen onder geheimhouding bevallen en onder pseudoniem bevallen in de factsheet.