Richtlijn 'Preventie schooluitval zwangere studenten en studerende ouders'

Tienermoeder met kind
14/02/2017 -

Mbo-onderwijsinstellingen krijgen te maken met zwangere studenten en studenten die zorg dragen voor een kind. Voor deze studenten is het vaak lastig het ouderschap te combineren met een opleiding. Hierdoor vallen zij vaker uit dan leeftijdsgenoten zonder kind. Gepaste ondersteuning vanuit school is nodig.

Fiom heeft hiertoe de richtlijn PDF-pictogram'Preventie schooluitval zwangere studenten en studerende ouders' voor mbo-opleidingen ontwikkeld. De richtlijn biedt praktische handvatten voor mbo- onderwijsinstellingen om zwangere studenten en jonge ouders op passende wijze te ondersteunen zodat uitval kan worden voorkomen. De handvatten in de richtlijn zijn ook bruikbaar voor hbo en wo- opleidingen.

Beter aansluiten op praktijk

De richtlijn is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het onderwijsveld. Zo bleek uit een eerdere expertmeeting met onderwijsspecialisten: ‘Als loopbaanbegeleider wil ik graag concrete handvatten voor het begeleiden van studenten die zwanger zijn of een kind hebben. Deze richtlijn biedt, met het stappenplan en het overzicht van belangrijke adressen, goede praktische handvatten.’ De richtlijn is een doorontwikkeling van het Protocol preventie schooluitval zwangere leerlingen en tienermoeders uit 2009. Dit protocol was toe aan een update die beter aansluit op de praktijk.

Meer weten

De richtlijn is gratis te downloaden op Fiom.nl en te vinden in de kenniscollectie Jong Ouderschap.