Richtlijn voor huisartsen omtrent ongewenste zwangerschap

28/07/2014 -

Vandaag berichtten verschillende media dat er een richtlijn voor huisartsen zou moeten komen waarin staat hoe te handelen bij een ongewenste zwangerschap. Goed nieuws: deze richtlijn komt eraan.

Fiom, specialist bij ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen, gaat er voor zorgen dat er een richtlijn voor huisartsen komt, waarin staat wat te doen wanneer een ongewenst zwangere vrouw bij hen in de spreekkamer komt.

Jokelien Miedema, projectleider Fiom:

'Onze organisatie zet zich in voor ongewenst zwangere vrouwen. Wij willen dat zij een weloverwogen, vrije keuze kunnen maken. De huisarts speelt hierbij een belangrijke rol. Hij of zij moet toetsen wat een vrouw nodig heeft om zorgvuldig tot een besluit te kunnen komen. Emotionele aspecten zoals kinderwens en de relatie met de verwekker spelen hierbij een rol, maar ook praktische zaken zoals financiën en huisvesting. Uit onze contacten met huisartsen signaleerden we dat ze niet altijd weten welke mogelijkheden bestaan en naar welke gespecialiseerde instellingen ze kunnen doorverwijzen. Ze hebben behoefte aan duidelijkere richtlijnen. Hier gaan wij voor zorgen'.

Op 30 oktober organiseert Fiom een werkconferentie rondom ongewenste zwangerschap. Op deze dag gaan huisartsen, gynaecologen en abortusartsen samen met andere professionals aan tafel zitten om te werken aan landelijke afspraken rondom ongewenste zwangerschap, zodat de hulp aan deze vrouwen goed geregeld is. Miedema:

'Samen gaan we kijken wanneer welke professionals betrokken moeten worden, hoe zij kunnen samenwerken en wat nodig is om neutrale en zorgvuldige besluitvorming te bieden. Ons doel is om in 2015 met de nieuwe richtlijn te kunnen werken'.

Links

  • Volkskrant - Huisartsen krijgen richtlijn ongewenste zwangerschap