Rechtszaak illegale adoptie laat belang recht op identiteit zien

Patrick Noordoven Fiom illegale adoptie

Patrick Noordoven werd in de jaren 80, als baby, illegaal geadopteerd uit Brazilië. Vorige week spande hij een rechtszaak aan tegen zijn Nederlandse adoptieouders. Belangrijkste punt daarbij is dat hij ze verwijt belangrijke informatie te hebben achtergehouden over zijn adoptie. De rechtszaak laat het belang zien van het recht van ieder mens om te weten waar hij vandaan komt. Maar wat is 'illegale adoptie' nu eigenlijk? Fiom licht het toe en vertelt meer over het (Nederlandse) register Illegale adoptie.   

Conferentie Recht op Roots

In 2014 sprak Patrick op de Fiom Conferentie Recht op Roots. Deze dag stond in het teken van afstammingsvragen en het Verdrag inzake de rechten van het kind. Patrick is oprichter en managing director van de NGO Brazil Baby Affair. Deze organisatie ondersteunt Brazilianen en hun oorspronkelijke families die door illegale interlandelijke adoptie op zoek zijn naar elkaar.

Illegale adoptie

Met de term ‘Illegale adoptie’ wordt de situatie bedoeld waarin een kind illegaal wordt opgenomen in een gezin. De term ‘illegale adoptie’ betreft in feite geen adoptie maar kinderhandel en verduistering van staat. Het gaat voornamelijk om kinderen die direct of kort na hun geboorte weggehaald zijn bij hun biologische ouder(s). Zij zijn niet bij de burgerlijke stand aangegeven op naam van hun biologische ouder(s) maar zijn direct geregistreerd als kind van de wensouders. Verduistering van staat is een misdrijf, waarbij iemand door een handeling opzettelijk iemands afstammingsgegevens vertroebelt. Verduistering van staat komt niet alleen voor in relatie tot het buitenland, maar ook in Nederland zelf.

Zoekvragen

Moeders of vaders die hun kind kwijtgeraakt zijn door illegale adoptie in Nederland kunnen soms niet meer achterhalen waar hun kind gebleven is. Ook de mensen die vermoeden of weten dat zij illegaal zijn geadopteerd hebben geen mogelijkheid om te zoeken naar hun biologische ouders. Er is geen dossier, zoals bij afstand ter adoptie. Ook informatie voor het starten van een zoekactie ontbreekt.

Fiom Register Illegale Adoptie

Vanaf oktober 2016 heeft Fiom het 'Register Illegale Adoptie' geopend. Dit register is alleen bedoeld voor de Nederlandse situatie dus voor geboortes die in ons land plaatsvonden. Je kunt je inschrijven: 

  • Als je aanwijzingen hebt of weet dat je illegaal opgenomen bent in het gezin waarin je opgegroeid bent.
  • Als je kind is afgenomen en vervolgens verdwenen, of als je je kind hebt afgegeven om illegaal te worden geadopteerd.
  • Als je een kind illegaal in je gezin hebt opgenomen en daarvoor uit wil komen, in het belang van het kind.
  • Als je direct betrokken bent (geweest) bij een illegale adoptie of er meer van weet.

Met dit register hopen wij mensen een kans te geven om alsnog achter de waarheid te komen.

Meer weten

Register Illegale Adoptie - Fiom
Identiteitsfraude door geboorteaangifte, een overzicht - Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken
Illegale adoptie en de rol van de overheid - masterscriptie Nederlands Recht Kim Klein Gunnewiek (Universiteit van Tilburg)