Rechten moeder en kind gewaarborgd in Duitsland

Zwangere buik met handen
15/03/2013 -

Het Duitse kabinet is deze week akkoord gegaan met het wetsvoorstel dat het voor vrouwen mogelijk maakt anoniem (onder een andere naam) te bevallen, maar wier gegevens na 16 jaar toegankelijk zijn voor het kind.

Dit wetsvoorstel doet recht aan zwangere vrouwen die door schaamte of angst hun kind niet zonder geheimhouding ter wereld kunnen brengen. Daarnaast behartigt het de belangen van het kind, voor wie kennis over afstammingsgegevens cruciaal kan zijn bij het ontwikkelen van de eigen identiteit.

In Duitsland was anoniem afstand doen van een kind mogelijk via de vele vondelingenluikjes. Uit onderzoek is gebleken dat veel van de in vondelingenluikjes achtergelaten kinderen nu niet meer te vinden zijn. De regering heeft het voornemen alle vondelingenluikjes in het land te sluiten. Het 'anoniem' (onder geheimhouding) kunnen bevallen biedt zwangere vrouwen een andere mogelijkheid en doet meer recht aan de belangen van het kind.

Het wetsvoorstel wordt volgend jaar voorgelegd aan de Duitse Bondsdag. Onder geheimhouding bevallen is in Nederland reeds mogelijk.

Lees het artikel van 13 maart 2013 op de website van de Volkskrant.