Recht om zelf te kiezen - Internationale Vrouwendag

08/03/2018 -

Vandaag is het wereldvrouwendag en staan wij stil bij de rechten van de vrouw wereldwijd. Fiom zet zich in voor een van de basisrechten van de vrouw: het recht om zelf te beslissen over je eigen lichaam. Dit betekent ook zelf beslissen of en wanneer je een gezin wil stichten. 

In Nederland is anticonceptie laagdrempelig beschikbaar voor vrouwen en hun partners. In geval van een onbedoelde zwangerschap hebben vrouwen in Nederland het recht en de mogelijkheid om zelf te beslissen of zij de zwangerschap uitdragen (met de mogelijkheid van afstand ter adoptie) of afbreken. De mogelijkheid om de zwangerschap af te laten breken is vanuit de wet (Wet afbreking zwangerschap) geregeld.

Trots op keuzemogelijkheid

Abortus blijft een veelbesproken onderwerp, ook in Nederland. Op een dag als vandaag is het goed om te beseffen dat we er trots op mogen zijn dat vrouwen in Nederland een keuze hebben bij een onbedoelde zwangerschap en, indien zij kiezen voor abortus, dit op een veilige manier kan worden uitgevoerd. De mogelijkheid om zelf te beslissen en de keuze om de zwangerschap veilig af te breken is wereldwijd geen vanzelfsprekendheid. Ondanks dat er ook vooruitgang wordt geboekt als het gaat om seksuele gezondheid en rechten, blijft er op het gebied van onbedoelde zwangerschap en abortus nog het nodige te doen. 

Strenge abortusregels in veel landen

Uit onderzoek van Guttmacher Institute (2017) komt naar voren dat 240 miljoen vrouwen in de wereld geen toegang hebben tot anticonceptie en niet zelf kunnen beslissen of zij wel of niet zwanger worden. Vervolgens hebben ook weinig vrouwen de keuze over wat te doen met de onbedoelde zwangerschap. In een groot deel van de landen in Zuid Amerika, Afrika en het Midden Oosten gelden zeer strenge regels als het gaat om abortus. Kiezen zij dan toch voor het afbreken van de zwangerschap, dan kan dit niet op een veilige wijze worden gedaan. Zo blijkt dat van alle abortussen die wereldwijd worden uitgevoerd, het in bijna de helft van de gevallen om een onveilige abortus gaat. Dit levert complicaties op en kan zelfs leiden tot het overlijden van de vrouw. 

Voorrecht

De mogelijkheid om een keuze te kunnen maken ligt aan de basis van het recht op zelfbeschikking. Fiom zet zich in voor onbedoeld zwangere vrouwen zodat zij zelf een weloverwogen keuze kunnen maken. Op Internationale Vrouwendag realiseren wij ons des te meer wat een voorrecht het is dat vrouwen in Nederland die mogelijkheid hebben. 

Meer weten over ongewenste zwangerschap en abortus?