Reactie Staatssecretaris Teeven op adviesrapport RSJ over vondelingenkamer

05/09/2014 -
Categorie: Vondelingen

Deze week verscheen de reactie van Staatssecretaris Teeven van V&J op het advies van de RSJ over de vondelingenkamer en het babyhuis. Fiom is het eens met de nadruk die hij legt op het belang van goede vroegtijdige hulp en informatie aan vrouwen die onbedoeld zwanger zijn. Vrouwen in nood moeten weten waar ze voor hulp terecht kunnen en dat zij onder geheimhouding kunnen bevallen. Veiligheid voor de moeder is een eerste vereiste.

Fiom is bezorgd om neveneffecten van de vondelingenkamer, vooral nu er meerdere op stapel staan. Vondelingenkamers kunnen vrouwen er van weerhouden om hulp te zoeken, ze hoeven niet verder te zoeken naar oplossingen. Deze vrouwen blijven hiermee verstoken van hulp voor en na de bevalling. Het kind wordt de toegang ontnomen tot zijn afstammingsgegevens. Daarnaast biedt een vondelingenkamer de mogelijkheid om makkelijk en anoniem van een kind af te komen. Je geeft hiermee het signaal af dat dat oke is. Het gevaar is dat er in de toekomst meer baby’s anoniem worden achtergelaten, omdat dit min of meer maatschappelijk geaccepteerd raakt. In dat licht zijn we blij dat de Staatssecretaris aangeeft dat de ontwikkelingen nauwlettend worden gevolgd en dat, als daartoe aanleiding is, opnieuw wordt bekeken of het beschikbaar stellen van een vondelingenkamer tegengehouden kan worden.