Reactie Fiom op opiniestuk Linda Voortman

Linda Voortman
10/10/2016 -
Categorie: Abortus

Linda Voortman (Tweede Kamerlid, GroenLinks) komt in Trouw op voor vrouwen die noodgedwongen een ingrijpende keuze moeten maken nadat ze ontdekt hebben dat ze onbedoeld zwanger zijn.

Een keuze die vrijwel altijd impact heeft, ook als de vrouw al vrij snel weet wat ze wil. Ditzelfde geldt overigens ook voor de verwekker, indien deze betrokken is. Verder oppert Voortman dat vijf dagen bedenktijd niet persé de norm hoeft te zijn om tot een weloverwogen keuze te komen.

Ellen Giepmans, directeur-bestuurder Fiom: 'Fiom staat achter het standpunt van Voortman, dat een vrouw een weloverwogen keuze moet kunnen maken. Dat betekent dat de vrouw goed geïnformeerd moet zijn over haar mogelijkheden en deze mogelijkheden kan toetsen aan haar eigen referentiekader, haar eigen normen en waarden. Fiom pleit ervoor dat de vrouw de tijd neemt die zij nodig heeft om een weloverwogen keuze te kunnen maken. Het is niet aan anderen om te bepalen hoeveel tijd zij hiervoor nodig heeft.

Vanuit onze ervaring met abortusverwerking (online begeleiding aan vrouwen die psychosociale klachten ervaren na een abortus), weten we dat 1 op de 10 vrouwen aangeeft dat de abortus niet haar eigen besluit was. Eén op de vijf vrouwen geeft aan dat haar besluit deels door haarzelf was gemaakt, maar dat zij het gevoel had grotendeels richting de keuze voor abortus gestuurd te zijn door mensen in haar omgeving (partner, familie). Hierdoor stonden zij niet (geheel) achter het besluit. Deze cijfers zijn gebaseerd op gebruikersinformatie van de module Abortusverwerking.

De directe omgeving kan dus een grote rol spelen in het keuzeproces. Zo schrijft een vrouw die gebruik heeft gemaakt van de module abortusverwerking: "Ik heb het slechts enkele mensen verteld, vanwege de heftige opvattingen rondom abortus. Ik zou het vreselijk vinden als mensen me hierop zouden veroordelen en ben bang voor afwijzing." Ook al is abortus in Nederland vrij toegankelijk, vrouwen ervaren niet altijd de ruimte om hier openlijk voor uit te komen.

Niemand kiest zomaar voor abortus. Het meemaken van een ongewenste zwangerschap is een stressvolle situatie en de keuze over wat te doen met de zwangerschap ervaren vrouwen als een heftig besluit. Laten we dus met z’n allen investeren in een maatschappelijk klimaat waarin we elkaar niet veroordelen, maar respect hebben voor ieders eigen keuze.'