Rapportage cijfers zwangerschapsafbrekingen 2017 geeft stabiel beeld

Abortuscijfers 2017
07/02/2019 -
Categorie: Abortus

Jaarlijks rapporteert de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de gegevens over de zwangerschapsafbrekingen die in Nederland zijn uitgevoerd. De cijfers geven al jaren een stabiel beeld. Wel zien we in 2017 een lichte stijging van het aantal zwangerschapsafbrekingen ten opzichte van 2016. 

De zwangerschap werd in totaal 30.523 afgebroken, dat is 379 meer dan in 2016. 11% hiervan waren vrouwen die in het buitenland wonen. Een lichte daling ten opzichte van het jaar daarvoor. Het aantal Nederlandse vrouwen dat koos voor een zwangerschapsafbreking steeg iets (2%).  

Al jaren stabiel

Sinds 2002 is het abortuscijfer in Nederland stabiel, zo ook dit jaar met een 8,6. In de leeftijdscategorie 15 tot 24 jaar is het cijfer licht gedaald, in de groep vrouwen tussen de 25 en 44 is het cijfer wel iets gestegen. Verder zet de dalende trend onder abortussen bij tieners zich voort. 

Overtijdsbehandelingen

Ongeveer een kwart van de zwangerschapsafbrekingen gaat om overtijdbehandelingen (tot 16 dagen ‘overtijd’). Ruim de helft van alle abortussen vond plaats in de eerste 7 weken. Het rapport laat zien dat er relatief vaker in het ziekenhuis dan in de kliniek een abortus in het tweede trimester wordt verricht. Dit kan worden verklaard doordat vrouwen bij het ontdekken van afwijkingen bij een prenatale screening veelal in het ziekenhuis hun zwangerschap afbreken. Het percentage abortussen naar aanleiding van de prenatale diagnostiek is toegenomen van 4,6% in 2016 naar 5% in 2017. Deze lichte stijging zou te maken kunnen hebben met de mogelijkheid om per 1 april 2017 te kiezen voor NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test).

Beraadtermijn 

Bij overtijdbehandeling wordt in 65% van de gevallen wel een beraadtermijn gehanteerd. Bij abortus valt op dat er bijna altijd meer tijd dan de beraadtermijn zit tussen het uitspreken van het voornemen bij een arts en de behandeling. Ruim 45% komt na meer dan 10 dagen terug voor behandeling waar wettelijk 5 dagen beraadtermijn geldt.

Vrouwen tussen de 25 en 30 jaar

Veruit de meeste zwangerschapsafbrekingen is bij vrouwen van tussen de 25 en 30 jaar. Absoluut gezien is dit ook de grootste groep binnen de groep vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Het totaal aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd neemt sinds 2016 licht toe in Nederland. Ook zijn vrouwen later seksueel actief, wat zou kunnen meespelen in de verschuiving die we enkele jaren geleden zagen van de meeste zwangerschapsafbrekingen in de leeftijdscategorie 20 tot 25 jaar naar 25 tot 30 jaar (onderzoek Rutgers Seks onder je 25e).

Herhaalde abortus

In de cijfers van herhaalde abortus zien we in 2017 weinig verschil t.o.v. de jaren ervoor: 34,7% van de zwangerschapsafbrekingen is bij een vrouw die eerder een abortusbehandeling heeft gehad. Dit is een minimale afname van herhaalde abortus van 0,5%. 

Meer informatie