Professionals, HAN & Fiom slaan handen ineen voor betere hulpverlening na afstand en adoptie

Ervaringsdeskundigen, HAN & Fiom slaan handen ineen voor betere hulpverlening na afstand en adoptie
13/04/2021 -

De naar schatting 50.000 geadopteerden en tussen de 15.000 en 20.000 afstandsmoeders in Nederland vinden niet altijd de hulp die ze nodig hebben. Reden voor professionals op het gebied van afstand en adoptie, Will van Sebille, Hilbrand Westra en Bina de Boer om gezamenlijk op te trekken in hun missie voor betere hulpverlening aan afstandsmoeders en geadopteerden. In samenwerking met de HAN en Fiom ontwikkelen zij het programma Professioneel Ondersteunen na Afstand en Adoptie welke vanaf september 2021 door de HAN Social Work wordt aangeboden aan studenten én professionals.

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de hulpverlening aan zowel afstandsmoeders als aan geadopteerden niet voldoende op niveau is. Op 8 februari 2021 overhandigde de commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie (COIA) haar onderzoeksrapport aan minister Dekker voor Rechtsbescherming. Dit onderzoek bevestigt dat geadopteerden behoefte hebben aan meer gespecialiseerde hulp en ondersteuning. Het nu lopende onderzoek naar binnenlandse afstand en adoptie tussen 1956 en 1984 zal daarnaast antwoord moeten geven op de vraag wat de impact was op de Nederlandse afstandsouders, afstandskinderen en adoptieouders.  

Er was nog geen goed aanbod voor studenten en professionals in Nederland rondom het thema Afstand en Adoptie. Er is pas mondjesmaat erkenning voor de gevolgen van het (onder ‘informele’ dwang) afstand doen van je kind, wat vanaf 1956 tot de jaren ’80 tienduizenden jonge vrouwen overkwam. Ook over de gevolgen van adoptie is weinig bekend in het werkveld van sociaal werkers, gezondheidszorgprofessionals, vaktherapeuten en onderwijsprofessionals. Dit terwijl de gevolgen van afstand en adoptie breed kunnen zijn; existentiële vragen, identiteitsvraagstukken, verstoord lichaamsbesef, relatieproblematieken en trauma. 

Evenwaardige samenwerking 

Het programma Professioneel ondersteunen na Afstand en Adoptie is tot stand gekomen door een evenwaardige en intensieve samenwerking van de HAN, ervaringsdeskundigen en Fiom. Op deze manier is kennis van verschillende invalshoeken samengekomen en ingezet om een waardevol programma te vormen. Fiom is trots deel uit te maken van deze vooruitstrevende samenwerking. 

Kans voor professionals 

Het post-hbo programma is bedoeld voor alle professionals die in hun werk te maken krijgen met (hulp)vragen van afstandsmoeders en/of (volwassen) geadopteerden. Dat kan zijn in zorg en welzijn, educatie, vaktherapie en/of gezondheidszorg. Denk bijvoorbeeld aan:  

  • Sociaal werker, welzijnsprofessional (bijvoorbeeld zorgtrajectbegeleider, gezinscoach, wijkteam- medewerker, ambulant begeleider en GGZ-agoog;  
  • Zorgprofessional, paramedicus en vaktherapeut;  
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, praktijkondersteuner huisarts;  
  • Professional in de ouderenzorg;
  • Docent/opleider. 

Wil je professioneel werken met afstandsmoeders en geadopteerden? Leren vanuit hun levensverhalen ondersteuning te bieden? En je kennis vergroten? Bekijk de opleidingspagina en factsheet van het post-hbo programma Professioneel Ondersteunen na Afstand en Adoptie voor meer informatie. 

Naar de opleidingspagina van HAN